Προστασία από τον κορωνοϊό: Μέτρα υγιεινής στα γηροκομεία και τα κέντρα φροντίδας

Μέτρα υγιεινής για την πρόληψη της εξάπλωσης ιών

Για να περιοριστεί η εξάπλωση των ιών, απαιτούνται ειδικά μέτρα υγιεινής. Αυτό το site περιέχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την υγιεινή και τις ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη Miele Professional.

Γηροκομεία και Κέντρα φροντίδας

Προστασία από τον κορωνοϊό: Μέτρα υγιεινής στα γηροκομεία και τα κέντρα φροντίδας

Οι κάτοικοι των γηροκομείων και των κέντρων φροντίδας είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Ειδικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας επιδημίας του κορωνοϊού (Covid-19), είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αυστηρή υγιεινή στις καθημερινές εργασίες πλυσίματος και καθαρισμού. Ο σωστός και επαγγελματικός καθαρισμός των ρούχων, των σκευών και του ιατρικού εξοπλισμού μπορεί να βοηθήσει στο να σταματήσει η εξάπλωση του ιού ή να επιβραδυνθεί ο ρυθμός εξάπλωσής του.

Με τις επαγγελματικές συσκευές Miele που διαθέτετε, βρίσκεστε στην ασφαλή πλευρά, καθώς αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί ειδικά για να πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής. Ακολουθώντας τις οδηγίες μας, μπορείτε επίσης να είστε σίγουροι για την απενεργοποίηση και τη θανάτωση πιθανών ιών και βακτηρίων.

x

Υγιεινή στον τομέα των ρούχων

Τα ρούχα πρέπει πάντοτε να πλένονται με θερμική ή θερμοχημική απολύμανση σύμφωνα με τις διατάξεις των εθνικών φορέων και των ενώσεων υγιεινής που καλύπτουν λοιμώδεις ασθένειες. Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να φορά ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια, ενδεχομένως πλαστική ποδιά πάνω από τα ρούχα εργασίας του και κατάλληλη μάσκα προσώπου.

Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός και τα πιθανώς μολυσμένα ρούχα εργασίας πρέπει πάντα να παραμένουν στον χώρο πλυντηρίων. Για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, αυτά τα αντικείμενα δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρονται στο σπίτι για πλύσιμο σε οικιακή συσκευή!

Συμβουλές υγιεινής για το χειρισμό συσκευών με διαχωριστικό τοίχωμα

 • Βεβαιωθείτε ότι τα λερωμένα αντικείμενα συλλέγονται από το προσωπικό και παραδίδονται στο πλυντήριο σε έγχρωμους σάκους πλυντηρίου με χρωματική κωδικοποίηση, κατά προτίμηση ταξινομημένα κατά τύπο σε σακούλες με αυτόματο άνοιγμα.
 • Γεμίστε το πλυντήριο ρούχων με τις σακούλες που ανοίγουν μόνες τους χωρίς να τις ανοίξετε πρώτα (αυτές οι σακούλες ανοίγουν αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης, μόλις χαλαρώσει το κορδόνι).
 • Επιλέξτε τον σωστό κύκλο πλύσης (θερμικό ή θερμοχημικό κύκλο απολύμανσης) για έναν υγιεινό καθαρισμό.
 • Κατά τη χειροκίνητη δοσολογία απορρυπαντικού προσέχετε, ώστε να μετράτε σωστά τις ποσότητες απορρυπαντικού που αναφέρονται και να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία που αντιστοιχεί στο απορρυπαντικό.
 • Αλλάξτε την προστατευτική ενδυμασία σας πριν φύγετε από την ακάθαρτη πλευρά ή πριν αδειάσετε τη συσκευή.
 • Πάντοτε να καθαρίζετε τα ρούχα εργασίας και τα προστατευτικά σας ρούχα στο πλυντήριο με ένα πρόγραμμα απολύμανσης ή να απορρίπτετε τα ρούχα μιας χρήσης με τον κατάλληλο τρόπο.
 • Σε χώρους πλυντηρίων χωρίς διαχωρισμό ακάθαρτων και καθαρών περιοχών χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε εσάς τους ίδιους αλλά και τους κατοίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους.

Συμβουλές υγιεινής για τον χειρισμό πλυντηρίων ρούχων με πόρτα μπροστά

 • Βεβαιωθείτε ότι τα λερωμένα αντικείμενα συλλέγονται από το προσωπικό και παραδίδονται στο πλυντήριο σε έγχρωμους σάκους πλυντηρίου με χρωματική κωδικοποίηση, κατά προτίμηση ταξινομημένα κατά τύπο σε σακούλες με αυτόματο άνοιγμα.
 • Γεμίστε το πλυντήριο ρούχων με τις σακούλες που ανοίγουν μόνες τους χωρίς να τις ανοίξετε πρώτα (αυτές οι σακούλες ανοίγουν αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης, μόλις χαλαρώσει το κορδόνι).
 • Επιλέξτε τον σωστό κύκλο πλύσης (θερμικό ή θερμοχημικό κύκλο απολύμανσης) για έναν υγιεινό καθαρισμό.
 • Κατά τη χειροκίνητη δοσολογία απορρυπαντικού προσέχετε, ώστε να μετράτε σωστά τις ποσότητες απορρυπαντικού που αναφέρονται και να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία που αντιστοιχεί στο απορρυπαντικό.
 • Απολυμαίνετε την περιοχή της πόρτας (πόρτα, μόνωση πόρτας, πρόσοψη συσκευής) και τον πίνακα χειρισμού, πριν αφαιρέσετε τα καθαρά ρούχα.
 • Μην πλένετε τα ρούχα εργασίας σας στο σπίτι, αλλά στον ειδικό χώρο πλυντηρίων, για να προστατέψετε εσάς τους ίδιους και τους άλλους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε ένα ειδικό πρόγραμμα απολύμανσης.
 • Ενημερώστε τους κατοίκους σχετικά με τον κατάλληλο χειρισμό των επαγγελματικών συσκευών Miele και σχετικά με άλλα μέτρα υγιεινής, όπως η απολύμανση χεριών και επιφανειών.

Τα ευαίσθητα ρούχα απαιτούν κύκλους πλύσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του απορρυπαντικού σας, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κατάλληλο απορρυπαντικό και απολυμαντικό.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ https://www.miele.gr/professional/index.htm

Υγιεινή ιατρικού εξοπλισμού, σκωραμίδων και ουροδοχείων

Τα πλυντήρια σκωραμίδων καθαρίζουν σκωραμίδες και ουροδοχεία με ασφάλεια – οι αποδεδειγμένες επιδόσεις καθαρισμού και οι παράμετροι απολύμανσης λειτουργούν επίσης κατά την παρούσα φάση του κορωνοϊού. Γιατί τα προεγκατεστημένα προγράμματα αδρανοποιούν τους ιούς και τα βακτήρια και τα καθιστούν αβλαβή.

Η σύστασή μας: Χρησιμοποιήστε ένα αλκαλικό καθαριστικό και θερμική απολύμανση (όλα τα πλυντήρια σκωραμίδων της Miele μπορούν να λειτουργήσουν με τιμή A0). Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό πρόγραμμα όσον αφορά τον κορωνοϊό!

Σε όλα τα προγράμματα των επαγγελματικών συσκευών καθαρισμού και απολύμανσης της Miele υπάρχει η δυνατότητα για θερμική απολύμανση. Οι κύκλοι Vario-TD είναι επομένως αρκετά επαρκείς ακόμη και στην παρούσα φάση του κορωνοϊού. Δεν απαιτείται αλλαγή προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ https://www.miele.gr/professional/index.htm

Miele Professional

Υγιεινή στην κουζίνα

Για το πλύσιμο των σκευών, ισχύουν οι συστάσεις των εθνικών αρχών για λοιμώδεις ασθένειες ή των οργανώσεων για την υγεία: Χρησιμοποιείτε μόνο προγράμματα με υψηλές θερμοκρασίες (> 60°C) για υγιεινό καθαρισμό με απολύμανση.

Τηρείτε τις βασικές αρχές της υγιεινής κατά την εκφόρτωση του πλυντηρίου πιάτων (λεπτομερής και τακτική υγιεινή των χεριών), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης καθαρού σκεύους.

Να είστε πάντα σίγουροι ότι η δοσολογία του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε είναι αρκετή. Ως περαιτέρω μέτρο ασφαλείας συνιστούμε τη χρήση ενός απορρυπαντικού με χλώριο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ https://www.miele.gr/professional/index.htm

Υγιεινή κατά τη χρήση φρέσκου νερού και των ProfiLine πλυντηρίων πιάτων

 • Σε εύρος θερμοκρασιών >60°C λειτουργούν τα στάνταρ προγράμματα των πλυντηρίων πιάτων μας με δεξαμενή, καθώς και τα προγράμματα "Εντατικό", "Υγιεινή", "Υγιεινή Plus" και "Vario TD" των πλυντηρίων πιάτων μας της σειράς ProfiLine και φρέσκου νερού.
 • Στα περισσότερα άλλα προγράμματα, η τελική θερμοκρασία ξεβγάλματος μπορεί να αυξηθεί στους> 70 °C από τις "Ρυθμίσεις" στο μενού.
 • Όπου είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε προαιρετικό στέγνωμα στο τέλος του κύκλου.
 • Εάν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιήστε αυτόματη παροχή απορρυπαντικού και μονάδα δοσομετρητή, για να αποφύγετε την επιλογή ενός προγράμματος με πολύ λίγο ή καθόλου απορρυπαντικό από λάθος.

Υγιεινή κατά τη χρήση πλυντήριων πιάτων με σύστημα tank

 • Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα 3 για βαριά ρύπανση και την πρόσθετη επιλογή 'Εντατική' στις περισσότερες περιπτώσεις.
 • Να φοράτε γάντια, εάν είναι απαραίτητο, για να γυαλίσετε γυάλινα σκεύη ή πιατικά.
 • Αντικαταστήστε το νερό στη δεξαμενή αρκετές φορές την ημέρα.
 • Καθαρίστε τα φίλτρα τακτικά

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων είναι πάντα διαθέσιμο για εσάς. Σας υποστηρίζουμε σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις επαγγελματικές μας συσκευές Miele:

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την κατάλληλη συσκευή ή το σωστό πρόγραμμα; Χρειάζεστε περισσότερες επαγγελματικές συσκευές Miele ή συντήρηση συσκευής το συντομότερο δυνατό; Θέλετε μια προσαρμογή του προγράμματος να πληροί τους τοπικούς κανονισμούς ή ενδιαφέρεστε για μια παρουσίαση;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail info@miele.gr ή τηλεφωνήστε μας στο: 801 222 4444, Δευτέρα και Τετάρτη 08:00 -16:00 και Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 08:00-20:00

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστημικές μας λύσεις για γηροκομεία και κέντρα φροντίδας θα βρείτε εδώ https://www.miele.gr/professional/sectors-247.htm