Χέρι αφαιρεί το κάλυμμα από μια ασφαλειοθήκη.

Συμβόλαια συντήρησης και service

Αρχική σελίδαService και υποστήριξηΣυμβόλαια συντήρησης και service

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Οι τακτικοί έλεγχοι από την εξυπηρέτηση μετά την πώληση της Miele βοηθούν στην αποφυγή πρόκλησης βλαβών στις συσκευές και στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών κατά την εργασία σας. Ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί ελέγχουν την κατάσταση, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των συσκευών σας.

Υπάλληλος service της Miele εκτελεί τεχνικό έλεγχο σε ένα μηχάνημα Miele.

Συντήρηση και υπηρεσίες

Οι τακτικοί έλεγχοι και η προληπτική συντήρηση αυξάνουν την ασφαλή λειτουργία και προλαμβάνουν τις μη αναγκαίες επισκευές. Εξασφαλίστε τακτική επαγγελματική φροντίδα και συντήρηση των συσκευών σας.

Κοντινό πλάνο μιας χειραψίας.

Συμβόλαια Service

Η ειδικά σχεδιασμένη επιθεώρηση, το service και οι εργασίες συντήρησης αυξάνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των συσκευών Miele.

Προσωπικό συντήρησης της Miele επιθεωρεί μια συσκευή αποστείρωσης πάγκου.

Επικύρωση και Πιστοποίηση

Ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί ιατροτεχνολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού εκτελούν ελέγχους επικύρωσης και πιστοποίησης σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια για τους υπαλλήλους και τους ασθενείς σας.