Αρχική σελίδαService και υποστήριξηΦυλλάδια και περιοδικάWhitepaperΚαθαρισμός με το χέρι έναντι μηχανικού καθαρισμού

Καθαρισμός με το χέρι έναντι μηχανικής πλύσης γυάλινων ειδών και σκευών εργαστηρίου

Ένα πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια καθιστά τη διαδικασία επανεπεξεργασίας εντός ενός εργαστηρίου πιο ασφαλή, λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα και, ως εκ τούτου, πιο αξιόπιστη. Συνολικά, αυτό κάνει την εργασία στα εργαστήρια πολύ απλούστερη.

Καθαρισμός με το χέρι έναντι μηχανικής πλύσης γυάλινων ειδών και σκευών εργαστηρίου

Για τα πειράματα και τις αναλύσεις στα εργαστήρια απαιτείται σταθερή παροχή καθαρών γυάλινων ειδών εργαστηρίου σε επαρκείς ποσότητες. Εξαιρετικά και αξιόπιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μόνο εάν τα γυάλινα είδη και σκεύη εργαστηρίου είναι εξ αρχής καθαρά και χωρίς υπολείμματα. Με άλλα λόγια, τα αντικείμενα δεν πρέπει να έχουν ίχνη από ακαθαρσίες και από τα χημικά υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως. Ωστόσο, σπάνια επιτυγχάνονται ανάλογα επίπεδα σταθερής ποιότητας όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι καθαρισμού με το χέρι, οι οποίες αφήνουν τα εργαστήρια εκτεθειμένα στον κίνδυνο διακύβευσης της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα που απαιτούνται για τις αναλύσεις.

Ακόμα και σήμερα, ο καθαρισμός των γυάλινων ειδών εργαστηρίου με το χέρι αποτελεί κοινή πρακτική. Οι λόγοι αυτής της προσέγγισης είναι συνήθως οικονομικοί – ο καθαρισμός με το χέρι είναι φθηνότερος από την αγορά και τη συντήρηση ενός πλυντηρίου απολύμανσης για εργαστήρια, ή τουλάχιστον αυτή είναι η αντίληψη που επικρατεί. Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, αυτός ο ισχυρισμός αποδεικνύεται αβάσιμος.

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΩΣ ΠΗΓΉ ΣΦΑΛΜΆΤΩΝ

Ο καθαρισμός στον νεροχύτη δεν είναι μόνο μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία, αλλά απαιτείται και πολύς χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο χρόνος που δαπανά το προσωπικό του εργαστηρίου μπορεί να αξιοποιηθεί με καλύτερο τρόπο εάν η επανεπεξεργασία εκτελείται αυτόματα. Άλλωστε, είναι δύσκολο να επιτυγχάνονται σταθερά υψηλά πρότυπα καθαρισμού σε μια διαδικασία καθαρισμού με το χέρι. Τα αποτελέσματα του καθαρισμού με το χέρι εξαρτώνται πάντοτε από το άτομο που εκτελεί την εργασία. Η εμπειρία σε συνδυασμό με τη διαδικασία και τον διαθέσιμο χρόνο επηρεάζουν συνολικά το αποτέλεσμα.

Στον καθαρισμό με το χέρι, ο κίνδυνος καταστροφής ακριβών γυάλινων ειδών εργαστηρίου είναι ιδιαίτερα αυξημένος: Τα λάθη κατά τον χειρισμό υλικών, εξοπλισμού καθαρισμού και χημικών προϊόντων μειώνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των γυάλινων ειδών. Ταυτόχρονα, όλα τα παραπάνω κρύβουν κινδύνους για την υγεία του προσωπικού του εργαστηρίου, καθώς οι εργαζόμενοι εισπνέουν αερολύματα, έρχονται σε άμεση επαφή με χημικές ουσίες ή τραυματίζονται από σπασμένα γυαλιά.

ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ: ΜΙΑ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΊΔΕΙ

Δεδομένης της αρχικής δαπάνης για ένα επαγγελματικό πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια, οι χρήστες συχνά αμφισβητούν εάν μια τόσο σημαντική επένδυση θα αποδώσει. Συχνά, ωστόσο, αδυνατούν να δουν τη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση που προκύπτει από τη μηχανική επανεπεξεργασία.

Πρώτα και κύρια έρχεται η εξοικονόμηση χρόνου: Τα μέλη του προσωπικού μπορούν να αφιερώνουν τον πολύτιμο χρόνο τους σε άλλες πιο παραγωγικές εργασίες, καθιστώντας την εργασία τους πιο αποδοτική. Ταυτόχρονα, απαλλάσσονται από επίπονες και ανθυγιεινές εργασίες, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι αναρρωτικές άδειες και να αυξάνεται η ικανοποίηση και τα κίνητρα για τα μέλη του προσωπικού του εργαστηρίου. Επιπλέον, η ταχύτητα είναι ένα σαφές πλεονέκτημα του καθαρισμού ειδών εργαστηρίου σε πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια. Ενώ ο καθαρισμός και η έκπλυση με το χέρι διαρκούν περίπου 1 λεπτό ανά γυάλινο σκεύος, 60 γυάλινα είδη εργαστηρίου μπορούν να υποβληθούν σε αυτόματη επανεπεξεργασία στην ίδια συσκευή μέσα σε μόλις 24 λεπτά, το οποίο αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση χρόνου περίπου της τάξης του 59%.

Προσθέστε στα παραπάνω την υπεύθυνη χρήση πολύτιμων πόρων: Η κατανάλωση ενέργειας, νερού και χημικών υλικών καθαρισμού προσαρμόζεται ακριβώς στις επιμέρους διαδικασίες και επιτυγχάνονται κορυφαία αποτελέσματα χωρίς σπατάλες. Η κατανάλωση νερού σε μια αυτόματη διαδικασία είναι έως και 63% μικρότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία με το χέρι. Έτσι όχι μόνο επιβαρύνονται λιγότερο τα οικονομικά του εργαστηρίου, αλλά μειώνεται επίσης σημαντικά και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η μηχανική επανεπεξεργασία είναι πολύ πιο ήπια διαδικασία από το πλύσιμο στο χέρι. Ο κίνδυνος χάραξης, γρατσουνιών ή θραύσης γυαλιού μειώνεται στο ελάχιστο και η διάρκεια ζωής των επανεπεξεργασμένων ειδών παρατείνεται.

ΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΩΝ

Το υψηλότερο επενδυτικό κόστος για την αγορά και τον εξοπλισμό ενός πλυντηρίου απολύμανσης για εργαστήρια αποδίδει μακροπρόθεσμα. Τα πρώτης τάξεως σταθερά αποτελέσματα από μόνα τους είναι ένας καλός λόγος για να αγοράσετε ένα πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια. Ωστόσο, το χαμηλότερο κόστος εργασίας, η μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και χημικών υλικών καθαρισμού, καθώς και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των γυάλινων ειδών εργαστηρίου αργά ή γρήγορα θα γείρουν την πλάστιγγα. Η περίοδος απόσβεσης εξαρτάται φυσικά από την επιμέρους διάρθρωση των εξόδων και από το πόσοι κύκλοι προγραμμάτων εκτελούνται σε καθημερινή βάση, αλλά οι υπολογισμοί που βασίζονται σε μέσες τιμές καταδεικνύουν ότι η απόσβεση της επένδυσης σε ένα πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από 2 χρόνια.

Και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ένα πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια καθιστά τη διαδικασία επανεπεξεργασίας εντός ενός εργαστηρίου πιο ασφαλή, λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα και, ως εκ τούτου, πιο αξιόπιστη. Συνολικά, όλα αυτά απλουστεύουν σημαντικά την εργασία στα εργαστήρια.

Για να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλή η μετάβαση από τον καθαρισμό με το χέρι στη μηχανική επανεπεξεργασία, το Miele Service και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του Miele Service βρίσκονται κοντά σας καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής ενός πλυντηρίου απολύμανσης για εργαστήρια. Από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία μέχρι την επιλογή του σωστού προγράμματος και των χημικών προϊόντων, καθώς και την παροχή βοήθειας για προβλήματα που προκύπτουν και εργασίες συντήρησης και επισκευής.