Ιατρεία

Λύσεις για Ιατρεία

Οφέλη της Miele που αποδίδουν καθημερινά

Ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού-απολύμανσης

Η Miele Professional είναι ο συνεργάτης σας για ασφαλή και επικυρωμένο καθαρισμό-απολύμανση εργαλείων στα οδοντιατρεία. Ο συστηματικός καθαρισμός, η απολύμανση και η αποστείρωση των εργαλείων που χρησιμοποιείτε στο ιατρείο σας αποτελεί ουσιώδες μέρος της διαδικασίας υγιεινής, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης ασθενών αλλά και ιατρών. Η μηχανική επεξεργασία και αποστείρωση των εργαλείων αυτών είναι στις μέρες μας απαραίτητο στοιχείο της διασφάλισης ποιότητας σε κάθε οδοντιατρείο. Με το System4Med της Miele, έχετε στο ιατρείο σας έναν συνεργάτη για θέματα υγιεινής.

Μάθετε περισσότερα για το "Οφέλη της Miele που αποδίδουν καθημερινά"