Τέλειος καθαρισμός

Προτάσεις επανεπεξ. για κανονικά εργαλεία
Πρόγραμμα Vario TD
Καθαριστικό: Υγρό απορρυπαντικό ProCare Dent 10 A ή απορρυπαντικό σε σκόνη ProCare Dent 11 A
Ουδετεροποίηση: ProCare Dent 30 P
Τελικό ξέβγαλμα: ProCare Dent 40 P 
Προτάσεις επανεπεξ. για εργαλεία μεταφοράς
Πρόγραμμα Vario TD
Καθαριστικό: Υγρό απορρυπαντικό ProCare Dent 10 ΜA
Ουδετεροποίηση: ProCare Dent 30 P
Τελικό ξέβγαλμα: ProCare Dent 40 P 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση