Εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια

Επισκεφθείτε μας στις ακόλουθες εμπορικές εκθέσεις:

Ημερομηνίες

Ημερομηνία Εμπορική έκθεση Τοποθεσία Πληροφορίες
24-26/11/2018 Xenia 2018
Metropolitan Expo - Αθήνα
Hall 1
Θέση A10-B09
Xenia 2018
08-11/02/2019 Horeca 2019
Metropolitan Expo - Αθήνα
Hall 2
Θέση A01
Horeca 2019