Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος - Πλυντήρια απολύμανσης

Κορυφαία χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού

Περισσότερη καθαριότητα

Το ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού διασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

Μάθετε περισσότερα για το "Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού"

  Χαμηλές τιμές κατανάλωσης

  Υψηλότερα επίπεδα απόδοσης

  Εξαιρετική απόδοση και οικονομία χάρη στης αποδοτικές διαδικασίες.

  Μάθετε περισσότερα για το "Χαμηλές τιμές κατανάλωσης"

  Σύντομοι χρόνοι πλύσης

  Μεγαλύτερη απόδοση

  Γρήγορος και σχολαστικός καθαρισμός-απολύμανση χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία.

  Μάθετε περισσότερα για το "Σύντομοι χρόνοι πλύσης"

  Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

  Χαμηλές τιμές κατανάλωσης

  Υψηλότερα επίπεδα απόδοσης

  Εξαιρετική απόδοση και οικονομία χάρη στης αποδοτικές διαδικασίες.

  Μάθετε περισσότερα για το "Χαμηλές τιμές κατανάλωσης"

  Σύντομοι χρόνοι πλύσης

  Μεγαλύτερη απόδοση

  Γρήγορος και σχολαστικός καθαρισμός-απολύμανση χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία.

  Μάθετε περισσότερα για το "Σύντομοι χρόνοι πλύσης"

  Χαρακτηριστικά διαδικασίας

  Τριπλό σύστημα φίλτρου νερού

  Τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού-απολύμανσης

  Το νερό φιλτράρεται τρεις φορές για βέλτιστο αποτέλεσμα πλύσης και για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αντλίας.

  Μάθετε περισσότερα για το "Τριπλό σύστημα φίλτρου νερού"

  Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού

  Περισσότερη καθαριότητα

  Το ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού διασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

  Μάθετε περισσότερα για το "Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού"
  Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση