Ανταλλακτικά & εξαρτήματα

Διαθεσιμότητα έως και 15 χρόνια μετά το πέρας παραγωγής.

Χάρη στην υψηλή τους ποιότητα οι συσκευές Miele έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Εάν κριθεί αναγκαία κάποια επισκευή, τα σημαντικά λειτουργικά μέρη είναι διαθέσιμα για 15 χρόνια μετά το πέρας κυκλοφορίας της σειράς.

Υψηλή ποιότητα του προγράμματος εξαρτημάτων.

Χάρη στο ολοκληρωμένο και αποδοτικό πρόγραμμα εξαρτημάτων μπορείτε με τις συσκευές Miele να βελτιστοποιήσετε και να ελαφρύνετε τον φόρτο της καθημερινής σας εργασίας.