Σεμινάρια

Προσφέρουμε τα ακόλουθα σεμινάρια:

Ημερομηνίες

Ημερομηνία Σεμινάριο Τοποθεσία Πληροφορίες
23/10/2017 Σεμινάρια μαγειρικής για επαγγελματίες
Περισσότερες πληροφορίες
Athens Miele Experience Center
06/11/2017 Σεμινάρια μαγειρικής για επαγγελματίες
Περισσότερες πληροφορίες
Athens Miele Experience Center
18/12/2017 Σεμινάρια μαγειρικής για επαγγελματίες
Περισσότερες πληροφορίες
Athens Miele Experience Center