Επιλογή προϊόντος εξαρτήματα για ιατρεία

Υποστήριξη στην επιλογή προϊόντος
 Ταξινόμηση προϊόντος
 Ένθετα/μονάδες
 Κάνιστρα
 Σχεδιασμός κάνιστρων
 Κινητή μονάδα
 Κατηγορία εξαρτήματος
Επαναφορά όλων των φίλτρων
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
0Αποτελέσματα:    για  
Ταξινόμηση κατά:
E 130 Ένθετο
E 130Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση 10 δίσκων.

E 328 Ράγα στήριξης
E 328Ράγα στήριξης

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων σε όρθια θέση.

E 363 Ένθετο
E 363Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση γυναικολογικών εργαλείων και εργαλείων ΩΡΛ.

E 379 Ένθετο
E 379Ένθετο

Για στήριξη διαφόρων εργαλείων.

E 378 Ένθετο
E 378Ένθετο

Για στήριξη διαφόρων εργαλείων.

E 146 Ένθετο
E 146Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων εργαλείων.

O 176 Πάνω κάνιστρο
O 176Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουρ., αρθροσκόπησης και ουρολογίας.

O 183 Πάνω κάνιστρο
O 183Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουρ., αρθροσκόπησης και ουρολογίας.

U 167 Κάτω κάνιστρο
U 167Κάτω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση σκευών αναισθησίας.

E 124-06 Ένθετο
E 124-06Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φιαλών έγχυσης. Επιφάνεια 100 x  100 mm.

E 125-06 Ένθετο
E 125-06Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φιαλών έγχυσης. Επιφάνεια 125 x  125 mm.

E 126-06 Ένθετο
E 126-06Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φιαλών έγχυσης. Επιφάνεια 45 x  45 mm.

E 127-06 Ένθετο
E 127-06Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φιαλών έγχυσης. Επιφάνεια 57 x  57 mm.

E 128-06 Ένθετο
E 128-06Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φιαλών έγχυσης. Επιφάνεια 71 x  71 mm.

E 129-06 Ένθετο
E 129-06Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φιαλών έγχυσης. Συνολική επιφάνεια 84 x  84 mm.

E 135 Ένθετο
E 135Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 19 μπιμπερό έως 250 ml.

E 135/1 Ένθετο
E 135/1Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 19 μπιμπερό έως 110 ml.

E 135/2 Ένθετο
E 135/2Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 19 μπιμπερό έως 90 ml.

E 135/3 Ένθετο
E 135/3Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 19 μπιμπερό έως 120 ml.

E 336 Θήκες καταιονισμού
E 336Θήκες καταιονισμού

Για βέλτιστη φόρτωση πιπετών/εργαλείων μικροεπεμβ. χειρουργ. σε μονάδες έγχυσης.

E 362 Τυφλό στοπ
E 362Τυφλό στοπ

Για τη σφράγιση των υλικών στερέωσης σε φορείς φορτίου.

E 364 Ένθετο
E 364Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 36 θηλών μεγάλου πλάτους.

E 367 Κινητό κάνιστρο
E 367Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση υλικών διασωλήνωσης.

E 373 Ένθετο
E 373Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων ΩΡΛ.

E 374 Ένθετο
E 374Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων ΩΡΛ, π.χ. συνδέσεων εισπνοής.

E 381 Κινητό κάνιστρο
E 381Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση υλικών διασωλήνωσης.

UTS Κουτί εργαλείων
UTSΚουτί εργαλείων

για ιδανικό καθαρισμό μικρών εξαρτημάτων.

E 142 Ένθετο
E 142Ένθετο

Για στήριξη διαφόρων εργαλείων.

E 143 Ένθετο
E 143Ένθετο

Για βέλτιστη τοποθέτηση διαφόρων εργαλείων.

E 313 Εξάρτημα τοποθέτησης στον τοίχο
E 313Εξάρτημα τοποθέτησης στον τοίχο

για χειροκίνητη παραγωγή πλήρως απιονισμένου νερού.

E 314 Εφαρμογή βάσης
E 314Εφαρμογή βάσης

για χειροκίνητη παραγωγή πλήρως αφαλατωμένου νερού.

E 315 Ρητίνη μίας χρήσης για απιονισμένο νερό
E 315Ρητίνη μίας χρήσης για απιονισμένο νερό

Για αναγέννηση καψουλών πλήρους αφαίρεσης αλάτων

E 316 Πλαστικό βαρέλι
E 316Πλαστικό βαρέλι

Για αναπλήρωση ρητινών μίας χρήσης

AK 12 Ένθετο
AK 12Ένθετο

για στερέωση διαφόρων σκευών.

E 416 Ένθετο
E 416Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 6 μητροσκοπίων ενός ή δύο τεμαχίων.

MT Φορεία
MTΦορεία

για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.

A 16 Καπάκι
A 16Καπάκι

Για στερέωση ευαίσθητων ειδών για πλύση.

E 442 Θήκες καταιονισμού
E 442Θήκες καταιονισμού

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.

E 443 Θήκες καταιονισμού
E 443Θήκες καταιονισμού

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.

E 445 Κάλυμμα θήκης καταιονισμού
E 445Κάλυμμα θήκης καταιονισμού

για βέλτιστη ασφάλιση εργαλείων σε περιβλήματα καταιονισμού.

E 446 Κάλυμμα θήκης καταιονισμού
E 446Κάλυμμα θήκης καταιονισμού

για βέλτιστη ασφάλιση εργαλείων σε περιβλήματα καταιονισμού.

E 447 Προσαρμογέας
E 447Προσαρμογέας

για τη σύνδεση αρσενικών συνδέσμων Luer-Lock.

E 448 Εύκαμπτος σωλήνας σιλικόνης
E 448Εύκαμπτος σωλήνας σιλικόνης

για βέλτιστο καθαρισμό διαφόρων εργαλείων.

E 449 Προσαρμογέας
E 449Προσαρμογέας

για τη σύνδεση θηλυκών συνδέσμων Luer-Lock.

E 451 Δικτυωτοί δίσκοι
E 451Δικτυωτοί δίσκοι

Για βέλτιστη τοποθέτηση διαφόρων εργαλείων.

E 452 Ακροφύσιο έγχυσης
E 452Ακροφύσιο έγχυσης

για βέλτιστο καθαρισμό διαφόρων αντικειμένων.

E 453 Ακροφύσιο έγχυσης
E 453Ακροφύσιο έγχυσης

για βέλτιστο καθαρισμό διαφόρων αντικειμένων.

E 454 Ακροφύσιο έγχυσης
E 454Ακροφύσιο έγχυσης

για βέλτιστο καθαρισμό διαφόρων αντικειμένων, π.χ. θηκών τροκάρ.

E 456 Βάση ελατηρίου
E 456Βάση ελατηρίου

για βέλτιστη συγκράτηση ανοικτών εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.

E 458 Ένθετο
E 458Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση βιδωτών θηλών.

E 471 Κλιπ ελατηρίου
E 471Κλιπ ελατηρίου

για πίδακες έγχυσης Ø 2,5 mm.

E 472 Κλιπ ελατηρίου
E 472Κλιπ ελατηρίου

για πίδακες έγχυσης Ø 4 mm.

E 457 Ένθετο
E 457Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ξεχωριστών εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.

E 444 Ένθετο
E 444Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση καλωδίων ψυχρού φωτός και εύκαμπτων σωλήνων απορρόφησης.

E 800 Ένθετο
E 800Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 3 δικτυωτών και νεφροειδών δίσκων.

E 803 Ένθετο
E 803Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 30 ωτο- και ρινοσκoπίων.

O 800/1 Πάνω κάνιστρο
O 800/1Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων ενθέτων.

E 941 Κινητό κάνιστρο
E 941Κινητό κάνιστρο

για μονάδες σε 2 επίπεδα.

E 464 Βάση
E 464Βάση

Για ακροφύσια έγχυσης E 454 Ø 13 x  65 mm.

E 460 Ένθετο
E 460Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.

E 466 Ακροφύσιο έγχυσης
E 466Ακροφύσιο έγχυσης

για βέλτιστη φόρτωση αναπνευστικών σάκκων 8 x  333 mm.

E 930 Ένθετο
E 930Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 36 παπουτσιών χειρουργείου έως μέγεθος 44.

E 467 Θήκες καταιονισμού
E 467Θήκες καταιονισμού

Για εργαλεία μικροεπεμβ. χειρουργικής/λαβίδες με κλιπ μήκους 205 mm, Ø 11 mm.

E 468 Ένθετο
E 468Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων σκευών.

E 484 Ένθετο
E 484Ένθετο

για στερέωση διαφόρων σκευών

E 485 Βραχίονες
E 485Βραχίονες

για βέλτιστη φόρτωση 3 νεφροειδών δίσκων.

E 486 Βραχίονες
E 486Βραχίονες

για βέλτιστη φόρτωση λεκανών.

E 487 Βραχίονες
E 487Βραχίονες

για βέλτιστη φόρτωση 4 παπουτσιών χειρουργείου έως ύψος 280 mm.

E 488 Βραχίονες
E 488Βραχίονες

για βέλτιστη φόρτωση αναπνευστικών μασκών.

ADS 1 Προσαρμογέας σιλικόνης
ADS 1Προσαρμογέας σιλικόνης

Για συγκράτηση εργαλείων μετάδοσης με το AUF 1 ή το AUF 2.

ADS 2 Προσαρμογέας σιλικόνης
ADS 2Προσαρμογέας σιλικόνης

Για συγκράτηση εργαλείων μετάδοσης με το AUF 1 ή το AUF 2.

ADS 3 Προσαρμογέας σιλικόνης
ADS 3Προσαρμογέας σιλικόνης

Για συγκράτηση εργαλείων μετάδοσης με το AUF 1 ή το AUF 2.

E 702 Εξάρτημα
E 702Εξάρτημα

για αύξηση της χωρητικότητας κατά δύο επιπλέον δικτυωτούς δίσκους.

E 713 Κινητό κάνιστρο
E 713Κινητό κάνιστρο

για φόρτωση 2 δοχείων DIN με καπάκια καθώς και 4 δικτυωτών δίσκων σε 3 επίπεδα.

E 475 Ράβδος συγκράτησης
E 475Ράβδος συγκράτησης

για θήκες σταθεροποίησης.

E 496 Ακροφύσιο έγχυσης
E 496Ακροφύσιο έγχυσης

με σφιγκτήρα συγκράτησης υλικών διασωλήνωσης.

ML Μαγνήτες
MLΜαγνήτες

για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου.

E 730 Ένθετο
E 730Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 20 παπουτσιών χειρουργείου.

E 489 Βραχίονας γενικής χρήσης
E 489Βραχίονας γενικής χρήσης

για φόρτωση διαφόρων αντικείμενων όπως π.χ. πάτοι παπουτσιών χειρουργείου.

E 984 Ένθετο
E 984Ένθετο

για μεγάλη ποικιλία σκευών.

E 985 Βραχίονες
E 985Βραχίονες

για βέλτιστη φόρτωση 2 νεφροειδών δίσκων.

E 986 Βραχίονες
E 986Βραχίονες

για βέλτιστη φόρτωση 5 λεκανών.

E 989 Βραχίονας γενικής χρήσης
E 989Βραχίονας γενικής χρήσης

π.χ. για 8 πάτους παπουτσιών χειρουργείου.

E 469 Θήκες καταιονισμού
E 469Θήκες καταιονισμού

για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουργ. ουρολογίας Μ 300 mm, Ø 11 mm.

E 750 Πλαίσια
E 750Πλαίσια

για βέλτιστη ασφάλιση διαφόρων ενθέτων.

A 18 Καπάκι
A 18Καπάκι

Για στερέωση ευαίσθητων ειδών για πλύση.

E 477 Βάσεις
E 477Βάσεις

για μικρο-εργαλεία.

E 476 Βάση
E 476Βάση

για μικρο-εργαλεία Ø 4-8 mm.

E 908/1 Ένθετο
E 908/1Ένθετο

Για ξεχωριστά εργαλεία μικροεπεμβ. χειρουργικής/ένθετα εργασίας ή οπτικών ινών.

ML/2 Μαγνητική ταινία
ML/2Μαγνητική ταινία

για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου/αισθητήρα βραχίονα πλύσης

DE-CS7-78 Καπάκι συσκευής
DE-CS7-78Καπάκι συσκευής

Για το άνω κάλυμμα του μηχανήματος, βάθος 70 cm, πλάτος 90 cm.

E 131/1 Ένθετο
E 131/1Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 5 δικτυωτών και νεφροειδών δίσκων.

E 492 Ένθετο
E 492Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση νεφροειδών δίσκων.

E 710/1 Κινητό κάνιστρο
E 710/1Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4 δοχείων DIN, συμπεριλαμβανομένων των καπακιών.

U 168/1 Κάτω κάνιστρο
U 168/1Κάτω κάνιστρο

για την ιδανική φόρτωση παπουτσιών χειρουργείου.

O 177/1 Πάνω κάνιστρο
O 177/1Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό με 26 ακροφύσια και συγκράτηση διαφόρων ενθέτων.

E 441/1 Ένθετο
E 441/1Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση μικρο-εργαλείων.

FP 20 Πλάκες φίλτρου
FP 20Πλάκες φίλτρου

για καθαρισμό-απολύμανση γωνιακών εργαλείων και εργαλείων χειρός με AUF 1/AUF 2.

E 450/1 Κινητό κάνιστρο
E 450/1Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.

E 902/1 Κινητό κάνιστρο
E 902/1Κινητό κάνιστρο

για φόρτωση έως 3 σετ εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουργ. σε αρθρωτό σύστημα.

APH 530 Καλώδιο σύνδεσης
APH 530Καλώδιο σύνδεσης

Για αδιάκοπη σύνδεση με τον εκτυπωτή.

DE 23 Καπάκι συσκευής
DE 23Καπάκι συσκευής

Για το άνω κάλυμμα του μηχανήματος για τοποθέτηση χωρίς συμπυκνωτή ατμών.

E 790 Σύνδεσμος
E 790Σύνδεσμος

για βέλτιστη σύνδεση θηλυκού Luer-Lock/θηλυκού Luer-Lock.

E 791 Σύνδεσμος
E 791Σύνδεσμος

για βέλτιστη σύνδεση θηλυκού Luer-Lock/αρσενικού Luer-Lock.

E 529 Κινητό κάνιστρο
E 529Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4-5 οφθαλμικών σετ χειρουργείου.

E 474/4 Βασικό συρόμενο κάνιστρο
E 474/4Βασικό συρόμενο κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 2 σετ εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουργ. σε αρθρωτό σύστημα.

E 436/3 Κινητό κάνιστρο
E 436/3Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση περ. 3 σετ αναισθησίας.

E 427 Ένθετο
E 427Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 6 λαρυγγοσκοπίων.

U 874/1 Κάτω κάνιστρο
U 874/1Κάτω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων ενθέτων και δικτυωτών δίσκων.

E 715/1 Κινητό κάνιστρο
E 715/1Κινητό κάνιστρο

για στήριξη έως 4 σετ AN ή/και 12 εύκ. σωλήνων οξυγόνου (1,5 m) και εξαρτημάτων.

E 729 Ένθετο
E 729Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 4-5 οφθαλμικών σετ χειρουργείου σε 3 επίπεδα.

E 479 Βάση
E 479Βάση

για μικρο-εργαλεία έως 4 mm Ø.

E 430/1 Ένθετο
E 430/1Ένθετο

Για βέλτιστη τοποθέτηση διαφόρων εργαλείων.

U 874/2 Κάτω κάνιστρο
U 874/2Κάτω κάνιστρο

για τυπικούς δικτυωτούς δίσκους DIN και ένθετα Miele.

E 901/2 Κινητό κάνιστρο
E 901/2Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση δικτυωτών δίσκων/λεκανών και κοίλων εργαλείων.

DOS K 60 Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων
DOS K 60Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών.

DOS K 60/1 Μονάδα δοσομετρητή για δοχείο 5 λίτρων
DOS K 60/1Μονάδα δοσομετρητή για δοχείο 5 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών.

PG 8597 Σύστημα Aqua-Soft
PG 8597Σύστημα Aqua-Soft

Αποσκλήρ. νερού με διπλό tank για συνεχή απομάκρ. μαλακού νερού έως 40 °dH

E 907/1 Δικτυωτοί δίσκοι
E 907/1Δικτυωτοί δίσκοι

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων εργαλείων μικρής κλίμακας.

E 911/3 Κινητό κάνιστρο
E 911/3Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4 δοχείων DIN, συμπεριλαμβανομένων των καπακιών.

E 912/2 Κινητό κάνιστρο
E 912/2Κινητό κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση 4 περιεκτών ISO, συμπεριλαμβανομένων των καπακιών.

E 703/1 Εξάρτημα
E 703/1Εξάρτημα

για βέλτιστη φόρτωση έως 7 κοίλων εργαλείων.

E 705/2 Κινητό κάνιστρο
E 705/2Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής μήκους έως 600 mm.

E 478/1 Βάση
E 478/1Βάση

για βέλτιστο καθαρισμό 4 σωληνίσκων λεπτού αυλού (βελόνα σύριγγας Sautter).

O 188/2 Πάνω κάνιστρο
O 188/2Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων ενθέτων.

O 190/2 Πάνω κάνιστρο
O 190/2Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων ενθέτων.

O 191/2 Πάνω κάνιστρο
O 191/2Πάνω κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση δικτυωτών δίσκων.

O 176/1 Πάνω κάνιστρο
O 176/1Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουρ., αρθροσκόπησης και ουρολογίας.

O 167/1 Πάνω κάνιστρο
O 167/1Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση πάτων για παπούτσια χειρουργείου.

O 173/1 Πάνω κάνιστρο
O 173/1Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση παπουτσιών χειρουργείου.

E 327/1 Κινητό κάνιστρο
E 327/1Κινητό κάνιστρο

 για βέλτιστη φόρτωση 4 δικτυωτών δίσκων DIN.

E 439/3 Κινητό κάνιστρο
E 439/3Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 7 δικτυωτών δίσκων.

E 429/1 Κινητό κάνιστρο
E 429/1Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό μικρο-εργαλείων, για 2-4 σετ οφθαλμικής χειρουργικής.

E 440/3 Κινητό κάνιστρο
E 440/3Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό μικρο-εργαλείων, για 4 σετ οφθαλμικής χειρουργικής.

ASA 1 Μαγνητικός βραχίονας πλύσης
ASA 1Μαγνητικός βραχίονας πλύσης

για αισθητήρα βραχιόνων πλυσ., κατάλλ. για O 167, O 173, O 188, O 190.

ASA 2 Μαγνητικός βραχίονας πλύσης
ASA 2Μαγνητικός βραχίονας πλύσης

για αισθητήρα βραχιόνων πλύσης, κατάλληλος για O 191, Ε 327.

ASA 3 Μαγνητικός βραχίονας πλύσης
ASA 3Μαγνητικός βραχίονας πλύσης

για αισθητήρα βραχιόνων πλύσης, κατάλληλος για Ε 429, Ε 440.

ASA 4 Μαγνητικός βραχίονας πλύσης
ASA 4Μαγνητικός βραχίονας πλύσης

για αισθητήρα βραχιόνων πλύσης, κατάλληλος για Ε 439, Ε 176.

MF 27/28-1 Φορείο μεταφοράς
MF 27/28-1Φορείο μεταφοράς

για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.

E 931 Ένθετο
E 931Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 20 παπουτσιών χειρουργείου έως μέγεθος 48.

DOS S 20 Αντλία δοσομέτρησης με φυσούνα
DOS S 20Αντλία δοσομέτρησης με φυσούνα

Για δοσομέτρηση οξέων σε υγρή μορφή.

DOS NA 120 Αντλία δοσομέτρησης με φυσούνα
DOS NA 120Αντλία δοσομέτρησης με φυσούνα

Για δοσομέτρηση ουδέτερων/αλκαλικών υγρών.

RK LWMM Μετρητής αγωγιμότητας
RK LWMMΜετρητής αγωγιμότητας

για εκ των υστέρων τοποθέτηση σε PG 8536.

ZS 172Φίλτρο εισαγωγής αποστειρωμένου αέρα

ALWD BS 27/28 Σαρωτής
ALWD BS 27/28Σαρωτής

Για την απλή καταγραφή bar codes για αναγνώριση φόρτωσης και χρηστών.

E 497 Ακροφύσιο
E 497Ακροφύσιο

για βέλτιστη φόρτωση αναπνευστικών μασκών διπλού και μονού σωλήνα. Ύψος 195 mm.

E 936 Ένθετο
E 936Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 15 λαβών φωτιστικών.

E 499 Υλικά στερέωσης ξεβγάλματος
E 499Υλικά στερέωσης ξεβγάλματος

για βέλτιστη φόρτωση σωληνίσκων αναρρόφησης, έκπλυσης και Veress.

E 498 Ακροφύσιο
E 498Ακροφύσιο

για βέλτιστη φόρτωση αναπνευστικών μασκών διπλού και μονού σωλήνα. Ύψος 238 mm.

E 735/2 Κινητό κάνιστρο
E 735/2Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων σε 3 επίπεδα.

E 935/2 Κινητό κάνιστρο
E 935/2Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων σε 3 επίπεδα.

E 975/2 Κινητό κάνιστρο
E 975/2Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων σε 2 επίπεδα.

E 517 Προσαρμογέας
E 517Προσαρμογέας

Για τη σύνδεση θηλυκού αντάπτορα Luer-Lock.

APH 407 Καλώδιο δικτύου
APH 407Καλώδιο δικτύου

για σύνδεση στο δίκτυο, μήκους 5 m (τύπος 7).

APH 408 Ανεστραμμένο καλώδιο δικτύου
APH 408Ανεστραμμένο καλώδιο δικτύου

για απευθείας σύνδεση σε Η/Υ, μήκους 3 m (τύπος 8).

APH 409 Ανεστραμμένο καλώδιο δικτύου
APH 409Ανεστραμμένο καλώδιο δικτύου

για απευθείας σύνδεση σε Η/Υ, μήκους 5 m (τύπος 9).

E 428 Κινητό κάνιστρο
E 428Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων ρομποτικής χειρουργικής.

E 802/1 Ένθετο
E 802/1Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων εργαλείων σε όρθια θέση.

E 806/1 Ένθετο
E 806/1Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 8 δίσκων σε σχήμα ημικελύφους.

E 417/1 Ένθετο
E 417/1Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση έως 30 ωτο- και ρινοσκoπίων.

APH 591 Ρολό χαρτιού
APH 591Ρολό χαρτιού

για εκτυπωτή πρωτοκόλλων APH 500 PRT100 και APH 510 PRT110.

VE P 2000 Φύσιγγα απιονισμένου νερού
VE P 2000Φύσιγγα απιονισμένου νερού

Για άριστη προετοιμασία νερού.

VE P 2800 Φύσιγγα απιονισμένου νερού
VE P 2800Φύσιγγα απιονισμένου νερού

Για άριστη προετοιμασία νερού.

LP 2800 Φύσιγγα απιονισμένου νερού, κενή
LP 2800Φύσιγγα απιονισμένου νερού, κενή

Για χειροκίνητη πλήρωση ρητινών μίας χρήσης.

SK Γρήγορη σύνδεση
SKΓρήγορη σύνδεση

Για απλή και εύκολη αλλαγή κάψουλας αφαίρεσης αλάτων.

A 101 Πάνω κάνιστρο
A 101Πάνω κάνιστρο

Ρυθμιζόμενο ύψος, για βέλτιστη φόρτωση ενθέτων.

A 102 Πάνω κάνιστρο
A 102Πάνω κάνιστρο

Ρυθμιζόμενο ύψος, για βέλτιστη φόρτωση ενθέτων.

A 103 Πάνω κάνιστρο
A 103Πάνω κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση ενθέτων.

A 104 Πάνω κάνιστρο
A 104Πάνω κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουρ., αρθροσκόπησης και ουρολογίας.

A 151 Κάτω κάνιστρο
A 151Κάτω κάνιστρο

Για συγκράτηση κανονικών δικτυωτών δίσκων DIN καθώς και διαφόρων ενθέτων.

A 201 Κινητό κάνιστρο
A 201Κινητό κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση σετ αναισθησίας.

A 202 Κινητό κάνιστρο
A 202Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4 δικτυωτών δίσκων DIN.

A 203 Κινητό κάνιστρο
A 203Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.

A 204 Κινητό κάνιστρο
A 204Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μικρο-εργαλείων.

A 307 Ένθετο
A 307Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 20 παπουτσιών χειρουργείου έως μέγεθος 48.

A 800 Κυλινδρικό φίλτρο
A 800Κυλινδρικό φίλτρο

Για βέλτιστο και οικονομικό καθαρισμό-απολύμανση κοίλων εργαλείων.

A 804 Βούρτσα καθαρισμού
A 804Βούρτσα καθαρισμού

Για βέλτιστο καθαρισμό του κυλινδρικού φίλτρου A 800.

APS 101 Sego Segosoft έκδοση Miele (επιπλέον άδειες)
APS 101 SegoSegosoft έκδοση Miele (επιπλέον άδειες)

Για σύνδεση με δεύτερη ή πρόσθετη συσκευή.

UfZ Kit μετατροπής για δύο φύσιγγες
UfZKit μετατροπής για δύο φύσιγγες

Για γρήγορη αλλαγή σε κάψουλα πλήρους/μερικής αφαίρεσης αλάτων.

PG 8595 Καθαρτήρας νερού
PG 8595Καθαρτήρας νερού

Για δύο κάψουλες πλήρους ή μερικής αφαίρεσης αλάτων.

PG 8595 Καθαρτήρας νερού
PG 8595Καθαρτήρας νερού

Για δύο κάψουλες πλήρους ή μερικής αφαίρεσης αλάτων.

PG 8596 Ερμάριο δοσομέτρησης
PG 8596Ερμάριο δοσομέτρησης

Για χημικά υλικά καθαρισμού και μονάδες δοσομέτρησης

PG 8596 Ερμάριο δοσομέτρησης
PG 8596Ερμάριο δοσομέτρησης

Για χημικά υλικά καθαρισμού και μονάδες δοσομέτρησης

UG 30-60/60-85 Κλειστή βάση
UG 30-60/60-85Κλειστή βάση

για ανύψωση του μηχανήματος, βάθος 60 cm, πλάτος 60 cm.

DE-CS6-85 Καπάκι συσκευής
DE-CS6-85Καπάκι συσκευής

Κάλυμμα άνω μέρους μηχανήματος με πλευρική μονάδα, βάθος 60 cm, πλάτος 90 cm.

UBS 1 Κιτ μετατροπής
UBS 1Κιτ μετατροπής

Για χρήση με επιλεγμένα φορεία φορτίου G 78 σε μηχανήματα PG 85.

UBS 2 Κιτ μετατροπής
UBS 2Κιτ μετατροπής

χρήση με επιλεγμένες σειρές κινητών μονάδων G 78 σε συσκευές PG 85.

UBS 3 Κιτ μετατροπής
UBS 3Κιτ μετατροπής

Για χρήση με επιλεγμένα πάνω κάνιστρα G 78 σε μηχανήματα PG 85.

A 805 Βάση
A 805Βάση

Για βέλτιστο καθαρισμό-απολύμανση εργαλείων ρομποτικής χειρουργικής.

A 806 Βάση
A 806Βάση

Για βέλτιστο καθαρισμό-απολύμανση εργαλείων ρομποτικής χειρουργικής.

A 807 Βάση
A 807Βάση

Για βέλτιστο καθαρισμό-απολύμανση εργαλείων ρομποτικής χειρουργικής.

A 808 Βάση
A 808Βάση

Για βέλτιστο καθαρισμό-απολύμανση εργαλείων ρομποτικής χειρουργικής.

UG 30-90/70-85 Κλειστή βάση
UG 30-90/70-85Κλειστή βάση

για ανύψωση του μηχανήματος, βάθος 70 cm, πλάτος 90 cm.

DE-CS7-85 Καπάκι συσκευής
DE-CS7-85Καπάκι συσκευής

για το άνω κάλυμμα του μηχανήματος, βάθος 70 cm, πλάτος 90 cm.

A 810 Δίχτυ κάλυψης
A 810Δίχτυ κάλυψης

Για βέλτιστη συγκράτηση των ευαίσθητων αντικειμένων.

A 810/1 Δίχτυ κάλυψης
A 810/1Δίχτυ κάλυψης

Για βέλτιστη συγκράτηση των ευαίσθητων αντικειμένων.

A 811/1 Ανταλλακτικό δίκτυ
A 811/1Ανταλλακτικό δίκτυ

Για να αντικαταστήσετε το δίχτυ σε Α 810/1

E 454/1 Ακροφύσιο έγχυσης
E 454/1Ακροφύσιο έγχυσης

για βέλτιστο καθαρισμό διαφόρων φορτίων, ειδικά πρωκτοσκοπίων.

XKM RS 232 10 Med Μονάδα επικοινωνίας
XKM RS 232 10 MedΜονάδα επικοινωνίας

με σειριακή διασύνδεση (RS232) για σύνδεση σε εκτυπωτή.

A 208 Κινητό κάνιστρο
A 208Κινητό κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση 8 δικτυωτών δίσκων.

E 473/2 Φίλτρο
E 473/2Φίλτρο

με καπάκι, κατάλληλο για μικροεξαρτήματα.

A 310 Ένθετο
A 310Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 8 παπουτσιών χειρουργείου.

APWD 080 Ένθετο
APWD 080Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 081 Ένθετο
APWD 081Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 082 Ένθετο
APWD 082Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 083 Ένθετο
APWD 083Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 085 Ένθετο
APWD 085Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 086 Ένθετο
APWD 086Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 087 Ένθετο
APWD 087Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 088 Ένθετο
APWD 088Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 089 Ένθετο
APWD 089Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 090 Ένθετο
APWD 090Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 092 Ένθετο
APWD 092Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 093 Ένθετο
APWD 093Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 094 Ένθετο
APWD 094Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 095 Ένθετο
APWD 095Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 097 Ένθετο
APWD 097Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 098 Ένθετο
APWD 098Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 099 Ένθετο
APWD 099Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

APWD 100 Ένθετο
APWD 100Ένθετο

για βέλτιστη επανεπεξ. φορτίου και απολύμανση στο πλυντήριο-απολυμαντή σκωραμ.

A 836 Σετ ακροφυσίων εγχυτήρων 
A 836Σετ ακροφυσίων εγχυτήρων 

Για βέλτιστη επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς, για οδοντιατρικές εφαρμογές.

A 837 Σετ θηκών καταιονισμού
A 837Σετ θηκών καταιονισμού

Για την επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς, συγκεκριμένα για εφαρμογές ΩΡΛ.

XKM 3200 WL LMD Μονάδα επικοινωνίας
XKM 3200 WL LMDΜονάδα επικοινωνίας

για σύνδεση σε Miele MOVE, λογισμικό Segosoft Miele Edition ή άλλο λογισμικό.

*ΠΤΛ (προτεινόμενη τιμή λιανικής) - όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ
**όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, συν έξοδα αποστολής
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση