Επιλογή προϊόντος εξαρτήματα για εργαστήρια

Υποστήριξη στην επιλογή προϊόντος
 Κατανομή γραμμής παραγωγής
 Ένθετα/μονάδες
 Κάνιστρα
 Σχεδιασμός κάνιστρων
 Κινητή μονάδα
 Κατηγορία εξαρτημάτων
Επαναφορά όλων των φίλτρων
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
0Αποτελέσματα:    για  
Ταξινόμηση κατά:
E 315 Ρητίνη μίας χρήσης για απιονισμένο νερό
E 315Ρητίνη μίας χρήσης για απιονισμένο νερό

Για αναγέννηση καψουλών πλήρους αφαίρεσης αλάτων

E 316 Πλαστικό βαρέλι
E 316Πλαστικό βαρέλι

Για αναπλήρωση ρητινών μίας χρήσης

A 14 Καπάκι
A 14Καπάκι

Για στερέωση ευαίσθητων ειδών για πλύση.

A 200 Κινητό κάνιστρο
A 200Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 38 πιπετών.

VE P 2800 Φύσιγγα απιονισμένου νερού
VE P 2800Φύσιγγα απιονισμένου νερού

Για άριστη προετοιμασία νερού.

A 303 Μονάδα
A 303Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση έως και 98 πιπετών.

CM/1 Αποσκληρυντής νερού
CM/1Αποσκληρυντής νερού

Για μέτρηση του επιπέδου αγωγιμότητας και ένδειξη για αλλαγή της κάψουλας.

ADB Πλάκα καλύμματος
ADBΠλάκα καλύμματος

Για εκδόσεις κάτω πάγκου.

DOS G 80 Flex Σωλήνας αντλίας μέτρησης
DOS G 80 FlexΣωλήνας αντλίας μέτρησης

Ρυθμιζόμενο ύψος, για βέλτιστη φόρτωση ενθέτων.

E 110 Ένθετο
E 110Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ποτηριών ζέσεως έως από 250 έως 600 ml.

UBS 3 Κιτ μετατροπής
UBS 3Κιτ μετατροπής

Για χρήση με επιλεγμένα πάνω κάνιστρα G 78 σε μηχανήματα PG 85.

E 134 Ένθετο
E 134Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 210 αντικειμενοφόρων πλακών.

E 136 Ένθετο
E 136Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 56 μισών τριβλίων.

ASA 1 Μαγνητικός βραχίονας πλύσης
ASA 1Μαγνητικός βραχίονας πλύσης

για αισθητήρα βραχιόνων πλυσ., κατάλλ. για O 167, O 173, O 188, O 190.

E 329 Κινητό κάνιστρο
E 329Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο.

E 336 Θήκες καταιονισμού
E 336Θήκες καταιονισμού

Για βέλτιστη φόρτωση πιπετών/εργαλείων μικροεπεμβ. χειρουργ. σε μονάδες έγχυσης.

E 354 Σφιγκτήρες
E 354Σφιγκτήρες

Με ρυθμ. ύψος για βέλτιστη τοποθέτ. γυάλινων σκευών εργαστηρίου στο ακροφύσιο.

ML Μαγνήτες
MLΜαγνήτες

για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου/αισθητήρα βραχίονα πλύσης

E 408 Κινητό κάνιστρο
E 408Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως και 96 πιπετών.

E 742 Μονάδα
E 742Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων αντικειμένων πλύσης.

E 963 Ένθετο
E 963Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ποτηριών ζέσεως έως 250 ml.

E 746 Μονάδα
E 746Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση έως και 23 πιπετών.

ID 140 Ακροφύσιο έγχυσης
ID 140Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, Ø 4 mm, μήκος 140 mm.

E 957 Κινητό κάνιστρο
E 957Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 12 γυάλινων σκευών εργαστηρίου μεγάλου όγκου.

O 187 Πάνω κάνιστρο
O 187Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο.

SD-B Ακροφύσιο έγχυσης
SD-BΑκροφύσιο έγχυσης

για βουτυρόμετρα.

DOS G 60 Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων
DOS G 60Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσολογία υγρών απορρυπαντικών.

A 312 Μονάδα
A 312Μονάδα

Για επανεπεξεργασία ιξωδομέτρων.

A 313 Μονάδα
A 313Μονάδα

Για επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου μεγάλου όγκου.

APLW 019 Επάνω κάνιστρο
APLW 019Επάνω κάνιστρο

με 121 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια με Ø 2,5 mm.

A 302/2 Μονάδα
A 302/2Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 32 ακροφ.

APLW 020 Κάτω κάνιστρο
APLW 020Κάτω κάνιστρο

με 121 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια με Ø 2,5 mm.

A 841 Ακροφύσιο έγχυσης
A 841Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 210 mm, 1 είδος

APLW 020/1 Κάτω κάνιστρο
APLW 020/1Κάτω κάνιστρο

με 121 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 047.

A 842 Ακροφύσιο έγχυσης
A 842Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 4 mm, μήκους 90 mm, 1 είδος 

APLW 024 Κάτω κάνιστρο
APLW 024Κάτω κάνιστρο

με 42 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια.

APLW 024/1 Κάτω κάνιστρο
APLW 024/1Κάτω κάνιστρο

με 42 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 052.

APLW 024/3 Κάτω κάνιστρο
APLW 024/3Κάτω κάνιστρο

με 30 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 066 και 12 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 067.

A 862 Βάση στήριξης 
A 862Βάση στήριξης 

για μονάδες έγχυσης A 302/2 και A 302/3

APLW 026/1 Κάτω κάνιστρο
APLW 026/1Κάτω κάνιστρο

με 20 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 056.

APLW 003 Κινητό κάνιστρο
APLW 003Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μεγάλων γυάλινων εργαστηριακών σκευών, έως 20 l.

APLW 030 Κάτω κάνιστρο
APLW 030Κάτω κάνιστρο

με 12 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια.

APLW 030/1 Κάτω κάνιστρο
APLW 030/1Κάτω κάνιστρο

με 6 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 067 και 6 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 066.

APLW 007 Κινητό κάνιστρο
APLW 007Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 2 δοχείων πιπετών.

APLW 035 Καπάκι
APLW 035Καπάκι

Ύψος 175 mm, για την προστασία των ευαίσθητων αντικειμένων πλύσης.

APLW 013 Επάνω κάνιστρο
APLW 013Επάνω κάνιστρο

με 42 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα.

APLW 040 Ένθετο
APLW 040Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων, ύψος 100 mm.

APLW 044 Διαχωριστικό δίκτυ
APLW 044Διαχωριστικό δίκτυ

Για τη διαίρεση της επιφάνειας βάσης στο APLW 040-042.

APLW 046 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 046Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, κωνικό και ελατηριωτό στήριγμα, Ø 2,5, μήκος 80 mm.

APLW 050 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 050Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα, Ø 4, μήκος 75 mm.

APLW 057 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 057Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα με σφιγκτήρα, Ø 6, μήκος 275 mm.

APLW 063 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 063Ακροφύσιο έγχυσης

πλαστικό υποστήριγμα, στήριγμα λαιμού φιάλης, αστεροειδές, Ø 6, μήκος 175 mm.

A 842/3 Ακροφύσιο έγχυσης
A 842/3Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 4 mm, μήκους 90 mm, 20 είδη

A 843/1 Ακροφύσιο έγχυσης
A 843/1Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 4 mm, μήκους 185 mm, 5 είδη

APLW 069 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 069Ακροφύσιο έγχυσης

με ανοξείδωτο υποστήριγμα, Ø 8, μήκος 255 mm.

A 844/3 Ακροφύσιο έγχυσης
A 844/3Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 80 mm, 20 είδη.

A 838 Σετ κλειδιών
A 838Σετ κλειδιών

Για τη ρύθμιση ύψους κανίστρου και την τοποθέτηση/αφαίρεση ακροφυσίων ψεκασμού

APLW 085 Στήριγμα λαιμού φιάλης
APLW 085Στήριγμα λαιμού φιάλης

Ø 33 mm, για ακροφύσια εγχυτήρων Ø 6 mm.

A 301/5 Μονάδα
A 301/5Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 18 ακροφ.

A 11/2 Ένθετο
A 11/2Ένθετο

Για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων σκευών με διακοπτόμενη δέσμη νερού

DOS K 85 flex Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων
DOS K 85 flexΜονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων

με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών καθαριστικών.

A 840/1 Ακροφύσιο έγχυσης
A 840/1Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 130 mm, 5 είδη.

A 840/2 Ακροφύσιο έγχυσης
A 840/2Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 130 mm, 10 είδη.

APLW 106 Κάνιστρο
APLW 106Κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μονάδων έγχυσης ή ένθετων.

APLW 107 Κάνιστρο
APLW 107Κάνιστρο

ρυθμιζόμενο ύψος, για βέλτιστη φόρτωση ένθετων.

ALWD BS 27/28 Σαρωτής
ALWD BS 27/28Σαρωτής

Για την απλή καταγραφή bar codes για αναγνώριση φόρτωσης και χρηστών.

E 735/2 Κινητό κάνιστρο
E 735/2Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων σε 3 επίπεδα.

E 900-5/2 Κινητό κάνιστρο
E 900-5/2Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων σε 5 επίπεδα.

E 975/2 Κινητό κάνιστρο
E 975/2Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων σε 2 επίπεδα.

MC/2 Φορείο μεταφοράς
MC/2Φορείο μεταφοράς

ρυθμιζόμενο ύψος, για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.

E 105/1 Ένθετο
E 105/1Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων έως 12 x  165 mm.

E 106/2 Ένθετο
E 106/2Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φαρδιών ογκομετρικών φιαλών, κυλίνδρων μέτρησης κ.λπ.

E 745/1 Μονάδα
E 745/1Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση έως και 104 πιπετών.

E 900-4/2 Κινητό κάνιστρο
E 900-4/2Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων σε 4 επίπεδα.

APH 406 Καλώδιο δικτύου
APH 406Καλώδιο δικτύου

για σύνδεση στο δίκτυο, μήκους 3 m (τύπος 6).

APH 407 Καλώδιο δικτύου
APH 407Καλώδιο δικτύου

για σύνδεση στο δίκτυο, μήκους 5 m (τύπος 7).

APH 530 Καλώδιο σύνδεσης
APH 530Καλώδιο σύνδεσης

Για αδιάκοπη σύνδεση με τον εκτυπωτή.

XKM 3200 WL LMD Μονάδα επικοινωνίας
XKM 3200 WL LMDΜονάδα επικοινωνίας

για σύνδεση σε Miele MOVE, λογισμικό Segosoft Miele Edition ή άλλο λογισμικό.

A 100 Πάνω κάνιστρο
A 100Πάνω κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση μονάδων έγχυσης ή ενθέτων.

LP 2800 Φύσιγγα απιονισμένου νερού, κενή
LP 2800Φύσιγγα απιονισμένου νερού, κενή

Για χειροκίνητη πλήρωση ρητινών μίας χρήσης.

PG 8595 Καθαρτήρας νερού
PG 8595Καθαρτήρας νερού

Για δύο κάψουλες πλήρους ή μερικής αφαίρεσης αλάτων.

A 304 Μονάδα
A 304Μονάδα

Για βέλτιστη φόρτωση έως και 98 φιαλιδίων.

A 802 Πίδακες
A 802Πίδακες

για βέλτιστο καθαρισμό του δοσομετρητή.

E 109 Ένθετο
E 109Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ποτηριών ζέσεως έως 250 ml.

E 137 Ένθετο
E 137Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 56 μισών τριβλίων.

E 144 Ένθετο
E 144Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση έως και 18 ποτηριών ζέσεως.

A 202 Κινητό κάνιστρο
A 202Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4 δικτυωτών δίσκων DIN.

E 149 Ένθετο
E 149Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 80 δοκιμαστικών σωλήνων, 16 x  105 mm.

AK 12 Ένθετο
AK 12Ένθετο

για στερέωση διαφόρων σκευών.

DOS G 10 Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων
DOS G 10Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών.

DOS NA 120 Αντλία δοσομέτρησης με φυσούνα
DOS NA 120Αντλία δοσομέτρησης με φυσούνα

Για δοσομέτρηση ουδέτερων/αλκαλικών υγρών.

E 351 Ακροφύσιο έγχυσης
E 351Ακροφύσιο έγχυσης

Για βέλτιστο καθαρισμό των αντικειμένων. Μέγεθος 4 x  160 mm.

E 362 Τυφλό στοπ
E 362Τυφλό στοπ

Για τη σφράγιση των υλικών στερέωσης σε φορείς φορτίου.

E 353 Σφιγκτήρες
E 353Σφιγκτήρες

Με ρυθμ. ύψος για βέλτιστη τοποθέτ. γυάλινων σκευών εργαστηρίου στο ακροφύσιο.

E 355 Κινητό κάνιστρο
E 355Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο.

Printer Εκτυπωτής αναφορών
PrinterΕκτυπωτής αναφορών

για τεκμηρίωση διαδικασιών, ενσωματωμένο

UBS 1 Κιτ μετατροπής
UBS 1Κιτ μετατροπής

Για χρήση με επιλεγμένα φορεία φορτίου G 78 σε μηχανήματα PG 85.

E 406 Κινητό κάνιστρο
E 406Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως και 116 πιπετών.

E 744 Μονάδα
E 744Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο 500 - 1.000 ml.

E 969 Ένθετο
E 969Ένθετο

για στερέωση διαφόρων σκευών.

E 752 Μονάδα
E 752Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο 100 - 1.000 ml.

E 755 Μονάδα
E 755Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο 25 - 100 ml.

ID 160 Ακροφύσιο έγχυσης
ID 160Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, Ø 4 mm, μήκος 160 mm.

E 757 Κινητό κάνιστρο
E 757Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων σκευών εργαστηρίου μεγάλου όγκου.

ID 180 Ακροφύσιο έγχυσης
ID 180Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, Ø 4 mm, μήκος 180 mm.

ID 220 Ακροφύσιο έγχυσης
ID 220Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, Ø 6 mm, μήκος 220 mm.

ID 240 Ακροφύσιο έγχυσης
ID 240Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, Ø 6 mm, μήκος 240 mm.

ID 90 Ακροφύσιο έγχυσης
ID 90Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, Ø 3 mm, μήκος 90 mm.

O 184 Πάνω κάνιστρο
O 184Πάνω κάνιστρο

π.χ. για βέλτιστη φόρτωση φυγοκεντρικών σωλήνων, φιαλών ή δοκιμαστικών σωλήνων.

APLW 013/2 Επάνω κάνιστρο
APLW 013/2Επάνω κάνιστρο

με 32 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 051 και 10 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 055

E 940 Κινητό κάνιστρο
E 940Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο σε 2 επίπεδα.

APLW 014 Επάνω κάνιστρο
APLW 014Επάνω κάνιστρο

με 20 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα.

APLW 017 Επάνω κάνιστρο
APLW 017Επάνω κάνιστρο

με 121 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα.

A 301/4 Μονάδα
A 301/4Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 18 ακροφ. 

APLW 022 Κάτω κάνιστρο
APLW 022Κάτω κάνιστρο

με 70 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια με Ø 2,5 mm.

APLW 023 Κάτω κάνιστρο
APLW 023Κάτω κάνιστρο

με 56 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια με Ø 2,5 mm.

A 844 Ακροφύσιο έγχυσης
A 844Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 80 mm, 1 είδος.

A 845 Ακροφύσιο έγχυσης
A 845Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 125 mm, 1 είδος.

APLW 025/1 Κάτω κάνιστρο
APLW 025/1Κάτω κάνιστρο

με 12 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 056 και 12 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 052.

APLW 001 Κινητό κάνιστρο
APLW 001Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων εργαστηριακών σκευών στο κατώτατο επίπεδο.

APLW 028 Κάτω κάνιστρο
APLW 028Κάτω κάνιστρο

με 27 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια.

APLW 029 Κάτω κάνιστρο
APLW 029Κάτω κάνιστρο

με 27 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια.

APLW 005 Κινητό κάνιστρο
APLW 005Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 56 πιπετών.

APLW 006 Κινητό κάνιστρο
APLW 006Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 121 πιπετών.

APLW 034 Καπάκι
APLW 034Καπάκι

Ύψος 250 mm, για την προστασία των ευαίσθητων αντικειμένων πλύσης.

APLW 010 Επάνω κάνιστρο
APLW 010Επάνω κάνιστρο

με 156 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια με Ø 2,5 mm.

APLW 036 Καπάκι
APLW 036Καπάκι

Ύψος 45 mm, για την προστασία των ευαίσθητων αντικειμένων πλύσης.

APLW 038 Ένθετο
APLW 038Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση κωνικών φιαλών με φαρδύ στόμιο και κυλίνδρων μέτρησης.

APLW 039 Ένθετο
APLW 039Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση μισών τρυβλίων Petri.

APLW 047 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 047Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, κωνικό, Ø 2,5, μήκος 50 mm.

APLW 048 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 048Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα, Ø 2,5, μήκος 80 mm.

APLW 051 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 051Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα με σφιγκτήρα, Ø 4, μήκος 110 mm.

APLW 052 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 052Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα με σφιγκτήρα, Ø 4, μήκος 175 mm.

APLW 053 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 053Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα, Ø 6, μήκος 115 mm.

APLW 061 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 061Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, στήριγμα λαιμού φιάλης, αστεροειδές, Ø 6, μήκος 115 mm.

A 841/2 Ακροφύσιο έγχυσης
A 841/2Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 210 mm, 10 είδη 

A 841/3 Ακροφύσιο έγχυσης
A 841/3Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 210 mm, 20 είδη

A 842/1 Ακροφύσιο έγχυσης
A 842/1Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 4 mm, μήκους 90 mm, 5 είδη 

APLW 066 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 066Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, Ø 6, μήκος 175 mm.

APLW 070 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 070Ακροφύσιο έγχυσης

με ανοξείδωτο υποστήριγμα, Ø 8, μήκος 320 mm.

APLW 071 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 071Ακροφύσιο έγχυσης

με στήρ. για κυλίνδ. μέτρ. έως Ø 105 mm & ακροφύσια εγχυτήρων Ø 8, μήκ. 320 mm.

A 844/1 Ακροφύσιο έγχυσης
A 844/1Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 80 mm, 5 είδη.

APLW 072 Τυφλό στοπ
APLW 072Τυφλό στοπ

Για τη σφράγιση θέσεων έγχυσης στα κάνιστρα.

APLW 074 Υποστήριγμα
APLW 074Υποστήριγμα

κωνικό, Ø 15 mm, για ακροφύσια εγχυτήρων Ø 2,5 mm.

A 845/1 Ακροφύσιο έγχυσης
A 845/1Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 125 mm, 5 είδη.

APLW 083 Υποστήριγμα
APLW 083Υποστήριγμα

για ακροφύσιο εγχυτήρων, ύψος 130 mm.

APLW 087 Υποστήριγμα
APLW 087Υποστήριγμα

ανοξείδωτο, αστεροειδές, Ø 87 mm, για ακροφύσια εγχυτήρων Ø 8 mm

APLW 088 Βραχίονες
APLW 088Βραχίονες

για κυλίνδρους μέτρησης έως Ø 105 mm και ακροφύσια εγχυτήρων Ø 8 mm.

APLW 091 Βάση
APLW 091Βάση

για ακροφύσια εγχυτήρων Ø 2,5 mm.

A 306/1 Μονάδα
A 306/1Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων σκευών εργαστηρίου μεγάλου όγκου. 

A 847 Ακροφύσιο έγχυσης
A 847Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, για τον καθαρισμό των ογκομετρικών φιαλών Erlenmeyer.

A 848 Ακροφύσιο έγχυσης
A 848Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, για τον καθαρισμό των κυλίνδρων μέτρησης.

DOS K 60/1 Μονάδα δοσομετρητή για δοχείο 5 λίτρων
DOS K 60/1Μονάδα δοσομετρητή για δοχείο 5 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών.

TK/1 Σετ δοκιμής
TK/1Σετ δοκιμής

Για παρακολούθηση απόδοσης καθαρισμού με μέτρηση της πρωτεϊνικής επιμόλυνσης.

UG 30-60/60-85 Κλειστή βάση
UG 30-60/60-85Κλειστή βάση

για ανύψωση του μηχανήματος, βάθος 60 cm, πλάτος 60 cm.

O 188/2 Πάνω κάνιστρο
O 188/2Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων ενθέτων.

MF/3 Φορεία
MF/3Φορεία

για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.

A 11/1 Ένθετο
A 11/1Ένθετο

Για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων ειδών με διακοπή του πίδακα ψεκασμού.

A 12/1 Ένθετο
A 12/1Ένθετο

Για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων ειδών με διακοπή του πίδακα ψεκασμού.

A 7/1 Διάτρητος δίσκος
A 7/1Διάτρητος δίσκος

Για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων ειδών με διακοπή του πίδακα ψεκασμού.

E 103/1 Ένθετο
E 103/1Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων έως 12 x  75 mm.

E 106/1 Ένθετο
E 106/1Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φαρδιών ογκομετρικών φιαλών, κυλίνδρων μέτρησης κ.λπ.

E 741/1 Κινητό κάνιστρο
E 741/1Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μονάδων σε 1 - 4 επίπεδα.

E 942/3 Μονάδα
E 942/3Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση έως και 116 πιπετών.

E 947/2 Μονάδα
E 947/2Μονάδα

π.χ για καθαρισμό 88 φυγοκεντρικών σωλήνων, φιαλών ή δοκμαστικών σωλήνων.

U 184/1 Κάτω κάνιστρο
U 184/1Κάτω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση φυγοκεντρικών σωλήνων, φιαλών και δοκιμαστικών σωλήνων.

APH 409 Ανεστραμμένο καλώδιο δικτύου
APH 409Ανεστραμμένο καλώδιο δικτύου

για απευθείας σύνδεση σε Η/Υ, μήκους 5 m (τύπος 9).

XKM RS 232 10 Med Μονάδα επικοινωνίας
XKM RS 232 10 MedΜονάδα επικοινωνίας

με σειριακή διασύνδεση (RS232) για σύνδεση σε εκτυπωτή.

E 314 Σύνδεσμος βρύσης
E 314Σύνδεσμος βρύσης

για χειροκίνητη παραγωγή πλήρως αφαλατωμένου νερού.

A 13 Καπάκι
A 13Καπάκι

Για στερέωση ευαίσθητων ειδών για πλύση.

PG 8595 Καθαρτήρας νερού
PG 8595Καθαρτήρας νερού

Για δύο κάψουλες πλήρους ή μερικής αφαίρεσης αλάτων.

A 19 Καπάκι
A 19Καπάκι

Για στερέωση ευαίσθητων ειδών για πλύση.

A 2 Δίχτυ κάλυψης
A 2Δίχτυ κάλυψης

Για στερέωση ευαίσθητων ειδών για πλύση.

UfZ Kit μετατροπής για δύο φύσιγγες
UfZKit μετατροπής για δύο φύσιγγες

Για γρήγορη αλλαγή σε κάψουλα πλήρους/μερικής αφαίρεσης αλάτων.

VE P 2000 Φύσιγγα απιονισμένου νερού
VE P 2000Φύσιγγα απιονισμένου νερού

Για άριστη προετοιμασία νερού.

A 5 Καπάκι
A 5Καπάκι

Για βέλτιστη συγκράτηση των ευαίσθητων αντικειμένων.

A 101 Πάνω κάνιστρο
A 101Πάνω κάνιστρο

Ρυθμιζόμενο ύψος, για βέλτιστη φόρτωση ενθέτων.

SK Γρήγορη σύνδεση
SKΓρήγορη σύνδεση

Για απλή και εύκολη αλλαγή κάψουλας αφαίρεσης αλάτων.

E 106 Ένθετο
E 106Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φαρδιών ογκομετρικών φιαλών, κυλίνδρων μέτρησης κ.λπ.

A 102 Πάνω κάνιστρο
A 102Πάνω κάνιστρο

Ρυθμιζόμενο ύψος, για βέλτιστη φόρτωση ενθέτων.

DE-CS6-85 Καπάκι συσκευής
DE-CS6-85Καπάκι συσκευής

Κάλυμμα άνω μέρους μηχανήματος με πλευρική μονάδα, βάθος 60 cm, πλάτος 90 cm.

DOS K 60 Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων
DOS K 60Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών.

E 111 Ένθετο
E 111Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση ποτηριών ζέσεως από 600 έως 1.000 ml.

PG 8596 Ερμάριο δοσομέτρησης
PG 8596Ερμάριο δοσομέτρησης

Για χημικά υλικά καθαρισμού και μονάδες δοσομέτρησης

E 118 Ένθετο
E 118Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση μισών τριβλίων.

PG 8596 Ερμάριο δοσομέτρησης
PG 8596Ερμάριο δοσομέτρησης

Για χημικά υλικά καθαρισμού και μονάδες δοσομέτρησης

A 103 Πάνω κάνιστρο
A 103Πάνω κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση ενθέτων.

DE-CS7-78 Καπάκι συσκευής
DE-CS7-78Καπάκι συσκευής

Για το άνω κάλυμμα του μηχανήματος, βάθος 70 cm, πλάτος 90 cm.

DE-CS7-85 Καπάκι συσκευής
DE-CS7-85Καπάκι συσκευής

για το άνω κάλυμμα του μηχανήματος, βάθος 70 cm, πλάτος 90 cm.

E 350 Κινητό κάνιστρο
E 350Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο.

E 380 Κινητό κάνιστρο
E 380Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο.

MT Φορεία
MTΦορεία

για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.

E 403 Ένθετο
E 403Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 105υάλων ωρολογίου.

E 494 Ένθετο
E 494Ένθετο

για την απαλή συγκράτηση 5 πλακών μικροτιτλοποίησης.

E 500 Ένθετο
E 500Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 8 πλαισίων συγκόλλησης.

DOS 10/30 Αντλία δοσομέτρησης
DOS 10/30Αντλία δοσομέτρησης

Για δοσομέτρηση υγρών.

APLW 016 Επάνω κάνιστρο
APLW 016Επάνω κάνιστρο

με 27 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα.

A 840 Ακροφύσιο έγχυσης
A 840Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 130 mm, 1 είδος. 

APLW 018 Επάνω κάνιστρο
APLW 018Επάνω κάνιστρο

με 121 + 24 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα.

APLW 018/1 Επάνω κάνιστρο
APLW 018/1Επάνω κάνιστρο

με 121 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 048 και 24 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 051.

APLW 019/1 Επάνω κάνιστρο
APLW 019/1Επάνω κάνιστρο

με 121 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 047.

APLW 021 Κάτω κάνιστρο
APLW 021Κάτω κάνιστρο

με 110 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια με Ø 2,5 mm.

A 860 Βάση στήριξης 
A 860Βάση στήριξης 

για μονάδες έγχυσης A 300/2 και A 300/3

A 861 Βάση στήριξης 
A 861Βάση στήριξης 

για μονάδες έγχυσης A 301/4 και A 301/5

APLW 026 Κάτω κάνιστρο
APLW 026Κάτω κάνιστρο

με 20 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια.

APLW 002 Κινητό κάνιστρο
APLW 002Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μεγάλων γυάλινων εργαστηριακών σκευών, 5 και 10 l.

APLW 027 Κάτω κάνιστρο
APLW 027Κάτω κάνιστρο

με 16 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια.

APLW 031 Κάτω κάνιστρο
APLW 031Κάτω κάνιστρο

με 9 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια.

APLW 032/1 Κάτω κάνιστρο
APLW 032/1Κάτω κάνιστρο

με 121 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 048 και 24 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 056.

APLW 008 Κινητό κάνιστρο
APLW 008Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 3 δοχείων πιπετών.

APLW 009 Κινητό κάνιστρο
APLW 009Κινητό κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση 2 δοχείων πιπετών.

APLW 037 Προστατευτικές γρίλιες
APLW 037Προστατευτικές γρίλιες

ρύθμιση σε ύψος, για την προστασία των ευαίσθητων αντικειμένων πλύσης

APLW 041 Ένθετο
APLW 041Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων, ύψος 130 mm.

APLW 042 Ένθετο
APLW 042Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων, ύψος 200 mm.

APLW 043 Καπάκι
APLW 043Καπάκι

για ένθετα APLW 040–042

APLW 045 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 045Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, κωνικό, Ø 2,5, μήκος 80 mm.

APLW 055 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 055Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα με σφιγκτήρα, Ø 6, μήκος 175 mm.

APLW 058 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 058Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα για προστασία του φορτίου, Ø 6, μήκος 135 mm.

APLW 059 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 059Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα για προστασία φορτίου, σφιγκτήρας, Ø 6, μήκος 225 mm.

APLW 060 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 060Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα για προστασία φορτίου, σφιγκτήρας, Ø 6, μήκος 275 mm.

APLW 064 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 064Ακροφύσιο έγχυσης

πλαστικό υποστήριγμα, στήριγμα λαιμού φιάλης, αστεροειδές, Ø 6, μήκος 225 mm.

APLW 067 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 067Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, Ø 6, μήκος 225 mm.

A 845/3 Ακροφύσιο έγχυσης
A 845/3Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 125 mm, 20 είδη. 

APLW 082 Υποστήριγμα
APLW 082Υποστήριγμα

για ακροφύσιο εγχυτήρων, ύψος 200 mm.

A 302/3 Μονάδα
A 302/3Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 32 ακροφ.

APLW 086 Στήριγμα λαιμού φιάλης
APLW 086Στήριγμα λαιμού φιάλης

Ø 45 mm, για ακροφύσια εγχυτήρων Ø 6 mm.

A 300/3 Μονάδα
A 300/3Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 8 ακροφ. 

A 12/2 Ένθετο
A 12/2Ένθετο

Για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων σκευών με διακοπτόμενη δέσμη νερού

APLW 090 Βάση
APLW 090Βάση

για πιπέτες με διάμετρο μέγιστη 14 mm και ελάχιστη 4 mm.

E 319/4 Φίλτρο επιφάνειας
E 319/4Φίλτρο επιφάνειας

Για βέλτιστη προστασία από επιμόλυνση από ετικέτες ή θραύσματα γυαλιού

A 320 Ένθετο
A 320Ένθετο

Για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων σκευών με διακοπτόμενη δέσμη νερού

DOS K 85/1 flex Μονάδα δοσομετρητή για δοχείο 5 λίτρων
DOS K 85/1 flexΜονάδα δοσομετρητή για δοχείο 5 λίτρων

με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών καθαριστικών.

AK 12/1 Ένθετο
AK 12/1Ένθετο

για φόρτωση διαφόρων σκευών.

A 840/3 Ακροφύσιο έγχυσης
A 840/3Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 130 mm, 20 είδη.

APLW 214 Set LAB Σετ κανίστρων
APLW 214 Set LABΣετ κανίστρων

επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου με ακροφύσια έγχυσης και ένθετα.

O 190/2 Πάνω κάνιστρο
O 190/2Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων ενθέτων.

ML/2 Μαγνητική ταινία
ML/2Μαγνητική ταινία

για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου/αισθητήρα βραχίονα πλύσης

U 874/1 Κάτω κάνιστρο
U 874/1Κάτω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων ενθέτων και δικτυωτών δίσκων.

A 9/1 Διάτρητος δίσκος
A 9/1Διάτρητος δίσκος

Για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων ειδών με διακοπή του πίδακα ψεκασμού.

E 139/1 Ένθετο
E 139/1Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων έως 12 x  200 mm.

E 404/1 Κινητό κάνιστρο
E 404/1Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως και 38 πιπετών.

E 405/1 Κινητό κάνιστρο
E 405/1Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 38 πιπετών, σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα.

E 960/1 Ένθετο
E 960/1Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ογκομετρικών φιαλών Erlenmeyer με φαρδύ στόμιο.

APH 408 Ανεστραμμένο καλώδιο δικτύου
APH 408Ανεστραμμένο καλώδιο δικτύου

για απευθείας σύνδεση σε Η/Υ, μήκους 3 m (τύπος 8).

APH 591 Ρολό χαρτιού
APH 591Ρολό χαρτιού

για εκτυπωτή πρωτοκόλλων APH 500 PRT100 και APH 510 PRT110.

APS 101 Sego Segosoft έκδοση Miele (επιπλέον άδειες)
APS 101 SegoSegosoft έκδοση Miele (επιπλέον άδειες)

Για σύνδεση με δεύτερη ή πρόσθετη συσκευή.

UBS 2 Κιτ μετατροπής
UBS 2Κιτ μετατροπής

χρήση με επιλεγμένες σειρές κινητών μονάδων G 78 σε συσκευές PG 85.

A 150 Κάτω κάνιστρο
A 150Κάτω κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση μονάδων έγχυσης ή ενθέτων.

PG 8597 Αποσκληρυντής νερού διπλής δεξαμενής
PG 8597Αποσκληρυντής νερού διπλής δεξαμενής

Αποσκλήρ. νερού με διπλό tank για συνεχή απομάκρ. μαλακού νερού έως 40 °dH

A 3 Δίχτυ κάλυψης
A 3Δίχτυ κάλυψης

Ως κάλυμμα για είδη προς πλύση σε ένθετα.

A 151 Κάτω κάνιστρο
A 151Κάτω κάνιστρο

Για συγκράτηση κανονικών δικτυωτών δίσκων DIN καθώς και διαφόρων ενθέτων.

E 319/3 Φίλτρο επιφάνειας
E 319/3Φίλτρο επιφάνειας

Για βέλτιστη προστασία έναντι επιμόλυνσης από ετικέτες ή θραύσματα γυαλιού.

E 340 Κινητό κάνιστρο
E 340Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο.

DOS S 20 Αντλία δοσομέτρησης με φυσούνα
DOS S 20Αντλία δοσομέτρησης με φυσούνα

Για δοσομέτρηση οξέων σε υγρή μορφή.

E 352 Ακροφύσιο έγχυσης
E 352Ακροφύσιο έγχυσης

Για βέλτιστο καθαρισμό των αντικειμένων.

E 702 Εξάρτημα
E 702Εξάρτημα

για αύξηση της χωρητικότητας κατά δύο επιπλέον δικτυωτούς δίσκους.

E 941 Κινητό κάνιστρο
E 941Κινητό κάνιστρο

για μονάδες σε 2 επίπεδα.

E 385 Κινητό κάνιστρο
E 385Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο.

E 402 Ένθετο
E 402Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 44υάλων ωρολογίου.

E 414 Κινητό κάνιστρο
E 414Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο.

E 743 Μονάδα
E 743Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο 100 - 500 ml.

E 965 Ένθετο
E 965Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ποτηριών ζέσεως 250 - 600 ml.

E 747 Μονάδα
E 747Μονάδα

π.χ. για βέλτιστη φόρτωση φυγοκεντρικών σωλήνων, φιαλών και δοκιμαστ. σωλήνων.

ID 110 Ακροφύσιο έγχυσης
ID 110Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, Ø 3 mm, μήκος 110 mm.

ID 200 Ακροφύσιο έγχυσης
ID 200Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, Ø 6 mm, μήκος 200 mm.

O 175 Πάνω κάνιστρο
O 175Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων σκευών εργαστηρίου.

APLW 014/1 Επάνω κάνιστρο
APLW 014/1Επάνω κάνιστρο

με 20 ακροφύσια έγχυσης APLW 055

APLW 015 Επάνω κάνιστρο
APLW 015Επάνω κάνιστρο

με 16 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα.

A 300/2 Μονάδα
A 300/2Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστηρίου – μπορεί να εξοπλιστεί με 8 ακροφ.

A 843 Ακροφύσιο έγχυσης
A 843Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 4 mm, μήκους 185 mm, 1 είδος

APLW 024/2 Κάτω κάνιστρο
APLW 024/2Κάτω κάνιστρο

με 32 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 051 και 10 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 055.

APLW 025 Κάτω κάνιστρο
APLW 025Κάτω κάνιστρο

με 24 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια.

APLW 000 Κινητό κάνιστρο
APLW 000Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων εργαστηριακών σκευών στα επάνω επίπεδα.

APLW 004 Κινητό κάνιστρο
APLW 004Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μεγάλων γυάλινων εργαστηριακών σκευών, έως 50 l.

APLW 032 Κάτω κάνιστρο
APLW 032Κάτω κάνιστρο

με 121 + 24 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια.

APLW 033 Επάνω πλαίσιο
APLW 033Επάνω πλαίσιο

για τη δημιουργία ομοιόμορφης επιφάνειας.

APLW 011 Επάνω κάνιστρο
APLW 011Επάνω κάνιστρο

με 110 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια με Ø 2,5 mm.

APLW 012 Επάνω κάνιστρο
APLW 012Επάνω κάνιστρο

με 84 ελεύθερες υποδοχές εγχυτήρα για ακροφύσια με Ø 2,5 mm.

APLW 013/1 Επάνω κάνιστρο
APLW 013/1Επάνω κάνιστρο

με 42 ακροφύσια εγχυτήρων APLW 051

APLW 049 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 049Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα, Ø 2,5, μήκος 155 mm.

APLW 054 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 054Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα με σφιγκτήρα, Ø 6, μήκος 135 mm.

APLW 056 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 056Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα με σφιγκτήρα, Ø 6, μήκος 225 mm.

APLW 062 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 062Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, στήριγμα λαιμού φιάλης, αστεροειδές, Ø 6, μήκος 135 mm.

APLW 065 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 065Ακροφύσιο έγχυσης

πλαστικό υποστήριγμα, στήριγμα λαιμού φιάλης, αστεροειδές, Ø 6, μήκος 275 mm.

A 842/2 Ακροφύσιο έγχυσης
A 842/2Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 4 mm, μήκους 90 mm, 10 είδη

APLW 068 Ακροφύσιο έγχυσης
APLW 068Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, Ø 6, μήκος 275 mm.

A 843/2 Ακροφύσιο έγχυσης
A 843/2Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 4 mm, μήκους 185 mm, 10 είδη

A 843/3 Ακροφύσιο έγχυσης
A 843/3Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 4 mm, μήκους 185 mm, 20 είδη

A 844/2 Ακροφύσιο έγχυσης
A 844/2Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 80 mm, 10 είδη. 

A 845/2 Ακροφύσιο έγχυσης
A 845/2Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 2,5 mm, μήκους 125 mm, 10 είδη.

APLW 089 Προσαρμογέας
APLW 089Προσαρμογέας

για ακροφύσια εγχυτήρων.

APLW 092 Τυφλό στοπ
APLW 092Τυφλό στοπ

για τη σφράγιση αχρησιμοποίητων ανοιγμάτων σε κάνιστρα.

A 321 Ένθετο
A 321Ένθετο

για φόρτωση διαφόρων σκευών.

APLW 093 Θήκες καταιονισμού
APLW 093Θήκες καταιονισμού

με κάλυμμα για πιπέτες, μέγ. Ø 11 mm

A 846 Ακροφύσιο έγχυσης
A 846Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, για τον καθαρισμό εργοστασιακών φιαλών και στρογγυλών φιαλών.

A 14/1 Καπάκι
A 14/1Καπάκι

για την ασφαλή συγκράτηση ευαίσθητων αντικειμένων.

A 841/1 Ακροφύσιο έγχυσης
A 841/1Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 210 mm, 5 είδη 

APLW 152 Κάνιστρο
APLW 152Κάνιστρο

για διάφορα ένθετα.

APLW 215 Κάνιστρο
APLW 215Κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μονάδων έγχυσης ή ένθετων.

DOS 60/30 Αντλία δοσομέτρησης
DOS 60/30Αντλία δοσομέτρησης

Για δοσομέτρηση ουδέτερων/αλκαλικών υγρών.

MF 27/28-1 Φορείο μεταφοράς
MF 27/28-1Φορείο μεταφοράς

για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.

UG 30-90/70-85 Κλειστή βάση
UG 30-90/70-85Κλειστή βάση

για ανύψωση του μηχανήματος, βάθος 70 cm, πλάτος 90 cm.

E 104/1 Ένθετο
E 104/1Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων έως 12 x  105 mm.

U 175/1 Κάτω κάνιστρο
U 175/1Κάτω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο.

DOS G 60/1 Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων
DOS G 60/1Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσολογία υγρών απορρυπαντικών.

APLW 870 Σετ ακροφυσίων εγχυτήρων 
APLW 870Σετ ακροφυσίων εγχυτήρων 

με στήριξη, για τον καθαρισμό φιαλιδίων καθίζησης (κώνων Imhoff).

APH 590 Δοχείο μελανιού
APH 590Δοχείο μελανιού

για τον εκτυπωτή αναφορών PRT 100.

XKM 3000 L Med Μονάδα επικοινωνίας
XKM 3000 L MedΜονάδα επικοινωνίας

με σύνδεση Ethernet για ενσωμάτωση σε δίκτυο.

*ΠΤΛ (προτεινόμενη τιμή λιανικής) - όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ
**όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, συν έξοδα αποστολής
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση