Υπηρεσίες σχεδιασμού

1

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμός χωρητικότητας
 • Υπολογισμοί αποδοτικότητας
 • Διαδικασία βελτιστοποιήσεων
 • Διαχείριση έργου
  • Χειρισμός προϊόντων Miele
  • Χειρισμός υλικών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συμπερ.
  • Βασική αξιολόγηση
  • Αρχικός σχεδιασμός
  • Προσχέδιο
  • Έγκριση σχεδιασμού
  • Εκτέλεση σχεδιασμού
 • Ανάπτυξη οικονομικών εννοιών
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών