Οργάνωση χαρτοφυλακίου από επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων έως και το Κεντρικό τμήμα προμήθειας αποστειρωμένων υλικών

ZSVA

Ανεξάρτητα από τη χρήση, είτε πρόκειται για επαγγελματικό πλυντήριο ή νέα κατασκευή για το κεντρικό τμήμα αποστείρωσης: Οι μηχανικοί μας έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση από εκατοντάδες έργα. Κατόψεις, τεχνικά σχέδια ή συνδέσεις είναι μόνο μερικά από τα αποτελέσματα της διαδικασίας σχεδιασμού. Η μελλοντική δυνατότητα εξοικονόμησης ή τα πλεονεκτήματα μίας εσωτερικής λύσης είναι πλέον ξεκάθαρα, σε αντίθεση με την ανάθεση της διαδικασίας καθαρισμού σε εξωτερικό συνεργάτη.

Έχουμε τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση.