Σχεδιασμός & Παροχή Συμβουλών

Σχεδιασμός & Παροχή Συμβουλών

Κατόπιν αιτήματός σας η Miele θα αναπτύξει σχέδια για τη διάταξη του χώρου όπου θα χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα Miele Professional.

Οργάνωση χαρτοφυλακίου από επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων έως και το Κεντρικό τμήμα προμήθειας αποστειρωμένων υλικών

Τα πάντα από μία πηγή. Η Miele Professional εκπληρώνει αυτή την απαίτηση, παρέχοντας από τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων μέχρι και προϊόντα για τον κλάδο ιατρικής τεχνολογίας. Είτε πρόκειται για περίπλοκα δομικά έργα ή τον υπολογισμό της δυναμικότητας της απόδοσης και της οικονομίας, η Miele Professional προσφέρει εξατομικευμένο σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Μάθετε περισσότερα

Υπηρεσίες σχεδιασμού

Η Miele Professional θα αναλάβει την πλήρη διαχείριση του δομικού σας έργου. Ξεκινώντας με τη βασική αξιολόγηση και τον αρχικό στρατηγικό σχεδιασμό, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν επίσης την έγκριση και την υλοποίηση του σχεδίου. Λαμβάνουμε υπόψη μας όχι μόνο τα δικά μας προϊόντα αλλά όλο το εύρος των υλικών που θα χρειαστούν.

Μάθετε περισσότερα