Λύσεις για Τεχνολογία εργαστηρίων

Λύσεις συστήματος για άριστα αποτελέσματα

Σχολαστικός καθαρ.-απολύμ.γυάλ.σκευών εργαστ.

Με τα πλυντήρια απολύμανσης, τις ειδικές διαδικασίες καθαρισμού-απολύμανσης και τα βέλτιστα συνδυασμένα αξεσουάρ, η Miele Professional προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων για τον σχολαστικό καθαρισμό-απολύμανση διαφόρων γυάλινων εργαστηριακών σκευών. Οι λύσεις συστήματος επιτρέπουν συνεπή αποτελέσματα ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές οργανικής και ανόργανης χημείας, φυσικοχημείας, βιολογίας, μικροβιολογίας, σε νοσοκομειακά εργαστήρια, στη φαρμακοβιομηχανία καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών.

Ένας ισχυρός συνεργάτης

Ποιότητα Miele – και στον τομέα του service

Μάθετε περισσότερα για το "Ένας ισχυρός συνεργάτης"

Με τις καλύτερες συστάσεις

Όμιλος Duran

Η Miele Professional συνιστά γυάλινα εργαστηριακά σκεύη Duran και ο όμιλος Duran Group συνιστά πλυντήρια-απολυμαντές Miele Professional: Οι χημικές ιδιότητες είναι κεντρικής σημασίας για τη διατήρηση της αξίας των γυάλινων εργαστηριακών σκευών υψηλής ποιότητας. Με τον συνδυασμό ανθεκτικότητας υλικών και διαδικασιών ήπιου καθαρισμού ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάβρωσης του γυαλιού. Με τις εξαιρετικές τους χημικές ιδιότητες, τα γυάλινα σκεύη εργαστηρίου DURAN® είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για πολλούς κύκλους καθαρισμού και έχουν εγγυημένα μεγάλη διάρκεια ζωής.

Μάθετε περισσότερα για τον όμιλο Duran Group