Εξαρτήματα για ιατρεία

Λύσεις για Εξαρτήματα για ιατρεία

360PRO για την κλινική σας

Φροντίζοντας τα πάντα

Κατά την εργασία σε κλινικά περιβάλλοντα προκύπτουν καθημερινά διάφορες προκλήσεις όσον αφορά την καθαριότητα και την υγιεινή. Η ολοκληρωμένη λύση 360PRO της Miele υποστηρίζει τα πάντα από τον καθαρισμό-απολύμανση των εργαλείων και το πλύσιμο των ρούχων εργασίας μέχρι την τεκμηρίωση και την καταγραφή αυτών των διαδικασιών. Διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και με τη χρήση εξατομικευμένων εξαρτημάτων και τη στοχευμένη χρήση χημικών υλικών καθαρισμού και τεκμηρίωσης, η Miele Professional είναι σε θέση να καλύπτει εξίσου τις ανάγκες τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των ασθενών.