Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Vario TD

Υγιεινή καθαριότητα
Το Vario TD παρουσιάστηκε από τη Miele το 1994 και σήμερα αποτελεί το πρότυπο πρόγραμμα επανεπεξεργασίας εργαλείων. Οι τυπικές πρωτεϊνικές ακαθαρσίες (π.χ. αίμα, εκκρίσεις) αφαιρούνται πλήρως σε εύρος θερμοκρασιών που αποτρέπουν τη μετουσίωση και ακολουθεί απολύμανση σε θερμοκρασία 93 °C για ήπια επεξεργασία των υλικών.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση