Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Τέλειος καθαρισμός κοιλοτήτων

Πλήρης καθαρισμός
Τα περίπλοκα κοίλα εργαλεία, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιούνται σε ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ή υποβοηθούμενη από ρομπότ, τα γυάλινα σκεύη εργαστηρίου με λεπτούς αυλούς, καθώς και τα εργαλεία μεταφοράς έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις μηχανικής επανεπεξεργασίας. Για τέλειο αποτέλεσμα, τα πλυντήρια Miele Professional διαθέτουν ευφυές σύστημα με βέλτιστη τεχνολογία πλύσης, κάνιστρα για συγκεκριμένες απαιτήσεις και προσαρμοσμένα προγράμματα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση