Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ενσωματωμένη αντλία δοσομέτρησης

Άριστη δοσομέτρηση
Τα πλυντήρια απολύμανσης Miele Professional διαθέτουν μία ή περισσότερες ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες στον εργοστασιακό τους εξοπλισμό. Άρα η δοσομέτρηση απορρυπαντικών ή ουδετεροποιητών μπορεί να γίνεται αυτόματα και με ακρίβεια από το δοχείο τους.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση