Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Διασύνδεση ethernet

Επικοινωνία μέσω καλωδίου
Η διασύνδεση Ethernet αποτελεί καθολική λύση ανταλλαγής δεδομένων. Ο χρήστης απολαμβάνει ιδιαίτερα υψηλή λειτουργικότητα σε σύγκριση με άλλες διασυνδέσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα μηχανήματα μπορούν πολύ εύκολα να συνδεθούν σε υπάρχοντα δίκτυα, π.χ. σε συστήματα τεκμηρίωσης. Επίσης, οι αναφορές κειμένου αποθηκεύονται με αξιοπιστία.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση