Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Χαμηλή κατανάλωση πόρων

Οικονομικό
Τα πλυντήρια - απολυμαντές μεγάλου θαλάμου Miele Professional συνδυάζουν υψηλή απόδοση και οικονομία. Οι συσκευές αυτές, με σύγχρονη και πολύ αποδοτική τεχνολογία πλύσης χάρη στην αντλία θερμού αέρα μεταβλητής ταχύτητας και τους βελτιστοποιημένους βραχίονες, προσφέρουν στο χρήστη πλήθος προγραμμάτων για συγκεκριμένες εφαρμογές. Έτσι επιτυγχάνεται εξαιρετικός καθαρισμός με ελάχιστη κατανάλωση πόρων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση