Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Μεγάλη χωρητικότητα:

Θάλαμος με άπλετο χώρο
Οι συσκευές Miele Professional ξεχωρίζουν, χάρη στην προσαρμογή της χωρητικότητάς τους ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη. Όλοι οι θάλαμοι πλύσης και πίεσης έχουν ιδανική χωρητικότητα για κάθε τάξη απόδοσης. Η πλήρης σειρά κανίστρων και θηκών για κάθε τομέα χρήσης διευκολύνει την αποδοτική χρήση αυτού του χώρου.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση