Πλήκτρα συντομεύσεων

Γρήγορη επιλογή αγαπημένων προγραμμάτων
Τα πλήκτρα συντομεύσεων επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέγει και να ξεκινά τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται τακτικά γρήγορα και απλά, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την αντιστοίχιση ενός προγράμματος σε ένα πλήκτρο συντόμευσης, αν το επιθυμεί, προσαρμόζοντας έτσι τη συσκευή σε συγκεκριμένες διεργασίες.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση