Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Πλήκτρα συντομεύσεων

Γρήγορη επιλογή αγαπημένων προγραμμάτων
Τα πλήκτρα συντομεύσεων επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέγει και να ξεκινά τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται τακτικά γρήγορα και απλά, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την αντιστοίχιση ενός προγράμματος σε ένα πλήκτρο συντόμευσης, αν το επιθυμεί, προσαρμόζοντας έτσι τη συσκευή σε συγκεκριμένες διεργασίες.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση