Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Κάδος πλύσης χωρίς πτυχές

Συγκόλληση χωρίς ραφές
Ο εντελώς νέος θάλαμος πλύσης που έχει σχεδιάσει η Miele Professional ανεβάζει τον πήχη στον τομέα της υγιεινής. Ο θάλαμος πλύσης διαθέτει συνεχείς συγκολλήσεις με τεχνολογία λέιζερ και οι ομαλές ενώσεις του δεν προσφέρονται για συσσώρευση ακαθαρσιών. Έτσι προλαμβάνεται η προσκόλληση αίματος και άλλων λεκέδων. Η υγιεινή βελτιώνεται ακόμα περισσότερο με την τοποθέτηση των θερμαντικών στοιχείων εκτός του θαλάμου πλύσης.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση