Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Τεκμηρίωση διαδικασίας

Τεκμηρίωση από άκρη σε άκρη
Η πλήρης λεπτομερής καταγραφή και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών επανεπεξεργασίας εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ασθενείς και χρήστες. Η Miele Professional προσφέρει πολλές λύσεις τεκμηρίωσης για κάθε ανάγκη. Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων διεργασιών που καταγράφονται διευκολύνει την αποτελεσματική βελτιστοποίηση όλου του κύκλου των εργαλείων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση