Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Παρακολούθηση αγωγιμότητας

Ασφάλεια μέσω ρυθμίσεων
Τα υπολείμματα χημικών στη φάση του τελευταίου ξεβγάλματος μπορεί να υποβαθμίσουν το αποτέλεσμα της επανεπεξεργασίας. Η παρακολούθηση αγωγιμότητας του νερού πλύσης διευκολύνει την ανίχνευση αυτών των υπολειμμάτων και τον περιορισμό τους σε προκαθορισμένο επίπεδο μέσω επιπλέον ξεβγάλματος. Αυτό σημαίνει ότι η επανεπεξεργασία είναι πιο αξιόπιστη, πιο οικονομική, ενώ μπορεί να αναπαραχθεί.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση