Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αισθητήρας βραχίονα πλύσης

Ασφάλεια μέσω ρυθμίσεων
Για βέλτιστο καθαρισμό και απολύμανση, η ταχύτητα περιστροφής του βραχίονα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ένα προκαθορισμένο εύρος τιμών. Μέσω της ανέπαφης παρακολούθησης, όλα τα προβλήματα της συσκευής και των βραχιόνων, όπως η δημιουργία αφρού ή το μπλοκάρισμα ενός πλενόμενου είδους, ανιχνεύονται εγκαίρως. Έτσι η παρακολούθηση των βραχιόνων βοηθά στην αξιόπιστη αναπαραγωγή της επικυρωμένης ποιότητας επανεπεξεργασίας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση