Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Βέλτιστη πίεση πλύσης

Άψογα αποτελέσματα καθαρισμού
Η πίεση με την οποία το νερό της πλύσης περνά μέσα από τους βραχίονες και τα ακροφύσια εγχυτήρων είναι ζωτικής σημασίας για την αξιόπιστη και οικονομική επανεπεξεργασία. Η υψηλή πίεση απομακρύνει τις επίμονες ακαθαρσίες, ενώ η χαμηλή εγγυάται ότι όλα τα αντικείμενα προς πλύση διαβρέχονται πλήρως. Τα πλυντήρια απολύμανσης της Miele Professional συνδυάζουν και τα δύο πλεονεκτήματα με πίεση πλύσης προσαρμοσμένη σε μεμονωμένες ανάγκες.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση