Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με αναρρόφηση 

Εύκολη εισαγωγή ιματισμού 
Για διεκπεραίωση μεγαλύτερων ποσοτήτων και αυξημένη παραγωγικότητα, τα επαγγελματικά σιδερωτήρια LACO διατίθενται προαιρετικά με διάτρητους ιμάντες εισαγωγής με λειτουργία αναρρόφησης. Οι ιμάντες εισαγωγής τροφοδοτούν τα ρούχα στον κύλινδρο αυτόματα, ενώ δημιουργείται κενό στην πλευρά εισαγωγής, ώστε ο ιματισμός να μην γλιστρά καθώς και για καλύτερη πρόσφυση στους ιμάντες εισαγωγής. Έτσι απλουστεύεται και επιταχύνεται η εισαγωγή του ιματισμού. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση