Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

 Εκτεταμένη επιφάνεια τροφοδοσίας

Εκτεταμένη επιφάνεια εργασίας
Διατίθεται προαιρετικά μεγάλο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού με βάθος 700 mm (για επαγγελματικά σιδερωτήρια με κύλινδρο διαμέτρου 600 mm, το τυπικό βάθος τραπεζιού εξαγωγής ιματισμού είναι 555 mm και με κύλινδρο διαμέτρου 800 mm το τυπικό βάθος τραπεζιού εξαγωγής ιματισμού είναι 530 mm). Αυτό το τραπέζι προσφέρει περισσότερο χώρο για δίπλωμα και στοίβαξη υφασμάτων στην εξαγωγή ιματισμού. Έτσι απλοποιείται η εργασία και αυξάνεται η παραγωγικότητα. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση