Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά)

Τα πάντα υπό έλεγχο
Τα λάθη στην τοποθέτηση ρούχων αποφεύγονται εύκολα: με ένα απαλό πάτημα του ποδοδιακόπτη ο κύλινδρος σταματά στην τροχιά του. Στα σιδερωτήρια με ιμάντες τροφοδοσίας, σταματούν αντιστοίχως οι ιμάντες.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση