Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Easy-Clamp

Εύκολη εισαγωγή των ρούχων
Τα μεγάλα αντικείμενα τροφοδοτούνται πλήρως αυτόματα χάρη σε δύο σφιγκτήρες. Δύο περιστροφικές βούρτσες διασφαλίζουν ότι τα ρούχα παραμένουν τεντωμένα στις άκρες, έτσι ώστε να τροφοδοτούνται με ακρίβεια. Στην συνέχεια η ένταση απελευθερώνεται πριν το αντικείμενο τοποθετηθεί στους ιμάντες τροφοδοσίας, διασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν καλύτερη τροφοδοσία του. Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει ιμάντες τροφοδοσίας που έχουν επεκταθεί κατά 500 mm.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση