Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ανάρτηση αέρα

Exclusiv bei Miele
Τέλειο φινίρισμα ρούχων
Με την ευέλικτη τοποθέτησή της, η πλάκα σιδερώματος εγγυάται εξαιρετικά ομοιόμορφη πίεση σε όλη την επιφάνεια εργασίας, χάρη στα ελατήρια αέρα. Αυτά εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και άριστη επεξεργασία ιματισμού.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση