Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Λειτουργία παύσης

Σύντομο διάλειμμα
Αν το σιδερωτήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να τεθεί σε λειτουργία παύσης για την προστασία των ρούχων και εξοικονόμηση ενέργειας: Αφού επιλεγεί η λειτουργία παύσης από την οθόνη, η θερμαινόμενη πλάκα ανασηκώνεται και ο κύλινδρος σταματά. Η θερμαινόμενη πλάκα παραμένει ενεργή αρχικά και, στη συνέχεια, η θερμοκρασία της μειώνεται μετά από 5 λεπτά.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση