Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Πρόγραμμα αγαπημένων

Ταχύτητα και άνεση
Ένας συνδυασμός θερμοκρασίας και ταχύτητας σιδερώματος που χρησιμοποιείται συχνά μπορεί να αποθηκευτεί ως αγαπημένο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, θα εμφανίζεται στην οθόνη αφής με ένα ειδικό όνομα και θα μπορεί να επιλέγεται με το πάτημα ενός πλήκτρου.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση