Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Η καλύτερη δυνατή εργονομία

Exclusiv bei Miele
Ρυθμιζόμενο ύψος
Για να παρέχουν εργονομικό περιβάλλον εργασίας, τα κυλινδρικά σιδερωτήρια διαθέτουν ποδαράκια με ρυθμιζόμενο ύψος. Επιπλέον, διατίθεται και μία προαιρετική βάση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση