Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αυξημένη ταχύτητα σιδερώματος

Βελτιωμένη απόδοση για μεγάλες στοίβες ρούχων
Η αυξημένη ταχύτητα σιδερώματος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των ακόλουθων τιμών:br3-14 μέτρα/λεπτό για περιφέρεια κυλίνδρου 60 cmbr4-16 μέτρα/λεπτό για περιφέρεια κυλίνδρου 80 cm
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση