Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Περιέλιξη από ελατήρια

Ισορροπημένη πίεση
Η φυλλωτή επένδυση του κυλίνδρου εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ομοιομορφία στην πίεση. Άρα αυτή η εξαιρετικά ανθεκτική επένδυση του κυλίνδρου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για το σιδέρωμα τραπεζομάντιλων υψηλής ποιότητας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση