Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Μονωτικό κάλυμμα

Μονωτική προστασία
Το κάλυμμα ελαττώνει την απώλεια θερμότητας από τη θερμαινόμενη πλάκα προς το περιβάλλον. Εξοικονομεί ενέργεια και προστατεύει τον κύλινδρο και τη θερμαινόμενη πλάκα από επικαθίσεις σκόνης.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση