Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ποδοδιακόπτης FlexControl

Exclusiv bei Miele
Τα πάντα υπό έλεγχο
Τα λάθη κατά την τροφοδοσία αποφεύγονται με ευκολία: Με την ενεργοποίηση του κινητού ποδοδιακόπτη σταματά ο κύλινδρος. Για τα σιδερωτήρια με ιμάντα τροφοδοσίας, σταματούν και οι ταινίες.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση