Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας

Ισορροπημένο στύψιμο
Κατά το στύψιμο, η ηλεκτρονική παρακολούθηση ανισορροπίας επιτρέπει σταθερά επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας. Τέλεια προετοιμασία για τη διαδικασία φινιρίσματος. Επιπλέον, μειώνει τη μηχανική καταπόνηση και, κατά συνέπεια, συνεισφέρει στη μακρά διάρκεια ζωής της συσκευής - ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες στυψίματος.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση