Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύστημα ελέγχου M Select 

Εύκολη επιλογή του σωστού προγράμματος
Εξαιρετική άνεση για τον χρήστη και πλήθος λειτουργιών σε ένα μόνο σύστημα ελέγχου: Τα προγράμματα επιλέγονται γρήγορα και άμεσα με τον περιστροφικό διακόπτη με ευνόητα σύμβολα. Περισσότερες χρήσιμες λειτουργίες είναι προσβάσιμες μέσω των διακοπτών με αισθητήρα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση