Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύστημα φίλτρου εναλλάκτη θερμότητας SmartBiz

Ασφάλεια μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια
Στα στεγνωτήρια με αντλία θερμού αέρα SmartBiz, ο εναλλάκτης θερμότητας προστατεύεται από ένα αποτελεσματικό σύστημα φιλτραρίσματος, το οποίο διασφαλίζει ότι το στεγνωτήριο διατηρεί τις υψηλές επιδόσεις του. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση