Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Air Recycling Flex 

Αποτελεσματική χρήση ενέργειας 
Υπάρχει ακόμα αρκετή θερμότητα στον αέρα που εξάγεται μετά τη διαδικασία στεγνώματος. Το νέο σύστημα Air Recycling Flex επιστρέφει μέρος του θερμού αέρα στη διαδικασία στεγνώματος. Οι διαδρομές του αέρα εντός της συσκευής ελέγχονται δυναμικά από έξυπνα συστήματα ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες. Για τέλεια αποτελέσματα στεγνώματος με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μικρότερα προγράμματα στεγνώματος και συντήρηση των εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση