Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις

Αυξημένη ευελιξία
Το εκτεταμένο εύρος επιλογών για τις ατομικές ανάγκες είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα των προγραμματιζόμενων χειρισμών. Έτσι εξασφαλίζεται η απόλυτη ικανοποίηση των ατομικών απαιτήσεων από τη φροντίδα των ρούχων. Τα υφιστάμενα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση