Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ανακύκλωση αέρα

Αποδοτική βιωσιμότητα
Ο επεξεργασμένος αέρας είναι ακόμα αρκετά θερμός κατά την έξοδό του από τον κάδο του στεγνωτηρίου. Η διαδικασία ανακύκλωσης αέρα επανεισάγει περίπου το 60% αυτού του αέρα στη διαδικασία στεγνώματος. Ο αέρας δεν χρειάζεται να ξαναθερμανθεί. Το αποτέλεσμα: Η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη και ο χρόνος στεγνώματος μειώνεται.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση