Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σχεδιασμός SlimLine

Λεπτός σχεδιασμός για περιορισμένους χώρους
Πάντα υπάρχει χώρος για αυτά τα αποδοτικά στεγνωτήρια: Τα στεγνωτήρια Miele Professional SlimLine, με πλάτος μόλις 711 mm, είναι από τις λεπτότερες διαθέσιμες επαγγελματικές συσκευές. Για αυτό τον λόγο, δεν είναι μόνο εύκολα στη μεταφορά, αλλά και μπορούν να εγκατασταθούν με ευκολία σε περιορισμένους χώρους.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση