Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύστημα PerfectDry

Exclusiv bei Miele
Άριστο αποτέλεσμα στεγνώματος
Το σύστημα PerfectDry μετρά συνεχώς την υπολειπόμενη υγρασία στα ρούχα, με αποτέλεσμα το στέγνωμα να γίνεται με ακρίβεια - ακόμα κι αν η ποιότητα του νερού ποικίλλει σημαντικά. Ο λόγος είναι ότι το σύστημα μετρά την αγωγιμότητα του νερού και ρυθμίζει τη διαδικασία στεγνώματος σύμφωνα με αυτό τον σημαντικό παράγοντα. Επιτυγχάνεται το προκαθορισμένο επίπεδο υπολειπόμενης υγρασίας, αποφεύγοντας το υπερβολικό ή το ανεπαρκές στέγνωμα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση