Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Επιλογή προστασίας

Απλή μεταφορά
Χάρη στην ελεύθερα προσβάσιμη βάση εντοιχισμού μπορεί να τοποθετηθεί βάση μετακίνησης κάτω από το στεγνωτήριο, το οποίο μπορεί συνεπώς να τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται κλειστό βάθρο, υπάρχει η επιλογή καλυμμένης βάσης μετακίνησης.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση