Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σαφές κείμενο σε γλώσσα για τη συγκεκριμένη χώρα

Ξεκάθαρα και συνοπτικά
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει τα ονόματα προγραμμάτων με λογική διευθέτηση, ως σαφείς ενδείξεις κειμένου στην επιλεγμένη γλώσσα. Αφού επιλεγεί ένα πρόγραμμα με έναν μεγάλο περιστροφικό επιλογέα, εμφανίζονται επιπλέον σχετικές πληροφορίες στην οθόνη, π.χ. σχετικά με τον τομέα εφαρμογής του προγράμματος ή τον υπόλοιπο χρόνο του προγράμματος.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση